UPIS JE U TOKU

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

KURSEVI ENGLESKOG, FRANCUSKOG, NEMAČKOG, ŠPANSKOG, RUSKOG, HOLANDSKOG, PORTUGALSKOG, ITALIJANSKOG, GRČKOG I DRUGIH JEZIKA.

Cilj obrazovne institucije Academia Educativa je da nastavnim sadržajem i primenom savremenih metoda edukacije obrazuje polaznike programa da dosegnu onaj nivo znanja koji im je potreban za usmenu i pisanu komunikaciju na stranom jeziku, kako u oblasti opšteg znanja jezika, tako i u pojedinim stručnim oblastima.

Kursevi su programski podeljeni u odnosu na nivo znanja i uzrast na:


ZANATSKO OSPOSOBLJAVANJE

U nameri da doprinese sticanju i podizanju nivoa znanja iz oblasti stručnog osposobljavanja kao jednog od preduslova savremenog rada i poslovanja, Academia Educativa zasniva svoju programsku koncepciju na kvalitetnim i aktuelnim programima za elektro, građevinsku, drvnoprerađivačku, mašinsku, auto, ugostiteljsku, trgovačku i struku uslužnih delatnosti kao i za rukovaoce mašinama i uređajima, servisere i aministrativna zanimanja.

Stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje delatnosti pruža polaznicima znanja za njihov dalji lični razvoj, šansu za zapošljavanje, profesionalni napredak i razvoj karijere.

Osposobljavanje za rad i stručno usavršavanje u procesu rada, Academia Educativa organizuje i realizuje po sopstvenim nastavnim planovima i programima.

Osposobljavanje za rad i stručno usavršavanje u procesu rada, Academia Educativa organizuje i realizuje po sopstvenim nastavnim planovima i programima.

ŠKOLA ZA NEGU LEPOTE

Obuka za zanimanja iz oblasti kulture tela i nege lepote organizuje se u saradnji sa Srednjom medicinskom školom "Sveti Vasilije Ostroški" iz Beograda u kojoj rade vrhunski profesionalci iz ove oblasti. Praktična obuka organizuje se u školskim kabinetima.