Kursevi stranih jezika za odrasle

KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA ODRASLE

ENGLESKI, NEMAČKI, ŠPANSKI, ITALIJANSKI, FRANCUSKI, GRČKI, PORTUGALSKI, HOLANDSKI, RUSKI i dr.

Standardni kursevi (podela po nivoima znanja):

Academia Educativa organizuje pripremne tečajeve engleskog jezika za:

Trajanje: 4 meseca ili 2,5 meseca intenzivni, fond 60 časova, dinamika 2x 2 časa ili 3x2 časa nedeljno

Metode rada: Oxford, Longman, Cambridge, Hueber, Cle International

Oblik: Kursevi, rad u grupama ili individualno

Udžbenici, radne sveske i ostali nastavni materijal: koriste se udžbenici najuglednijih izdavača, izabranih metoda :Oxford, Longman, Cambridge, Hueber, Cle International

Provera znanja: Novi polaznici podležu proveri znanja

KONTAKT EMAIL

stranijezici@academiaeducativa.org