Didaktički materijali

Centar za strane jezike


Savetovanje obuhvata probleme učenja, dečije strahove, probleme komunikacije, izgradjivanje pozitivnog odnosa prema sebi i okolini. Rad na prevazilaženju enureze, emotivnih problema, problema disfunkcionalnog ponašanja.

Rad u grupama ili individualni rad sa detetom, rad sa porodicom.

Savetovalište za adolescente , uzrast od 12.god. do 19.god.

Razvojne faze adolescencije, problemi i zastoji u razvoju adolescenta, zastoji u ucenju, prihvatanju šire socijalne sredine, izgrađivanje pozitivnog odnosa prema sebi i okolini.

Rad u grupama ili individualni rada.

Savetovalište za studente

Prevazilaženje treme, istraživanje zastoja, proširivanje svesnosti o tekućim problemima i dilemama, strah od neuspeha, odgovornost.

Grupni ili individualni rad na sebi.

Savetovalište za roditelje

Roditeljstvo, stilovi porodičnog funkcionisanja, problemi adolescencije, granice.

Grupni rad.

Savetovalište za odrasle

Strahovi, fobije, napadi panike, teškoće u funkcionisanju, sagledavanje teškoća i mogućnosti za njihovo prevazilaženje.

Rad u grupi ili individualni rad.