Informaticki programi

INFORMATIČKI PROGRAMI

Academia Educativa nudi različite obuke za rad na računaru:


 • Osnovni kurs – Windows, Word, Internet
 • Excel i PowerPoint
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access
 • Corel Draw
 • WEB design - Dreamweaver, Photoshop, Flash

Osnovni kurs predstavlja obuku za rad na računaru, ne zahteva nikakvo predznanje polaznika i obuhvata Windows (operativni sistem), Word (program za obradu teksta) i Internet (slanje i prijem elektronske pošte, rad na Internetu).

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:


 • osnove rada u Windows operativnom sistemu, rad sa prozorima
 • organizovanje podataka, njihovo brisanje, kopiranje i snimanje,
 • kako da obrade tekst u Wordu,
 • kako da šalju i primaju elektronsku poštu (e-mail), i
 • kako da pretražuju Internet i koriste programe za chat (dopisivanje) i
 • komunikaciju peko Interneta.

Fond: 36 časova, Trajanje: 2 meseca, Dinamika: 2x3 časa nedeljno

Excel i PowerPoint je program koji obuhvata osnove rada sa tabelarnim proračunima i multimedijalnim prezentacijama. Namenjen je korisnicima koji poznaju osnove rada na računaru a imaju potrebu da kroz jednu vizuelno bogatu i sadržajnu multimedijalnu prezentaciju prikažu svoj rad (poslovanje firme, ili predstave svoje izlaganje na nekom skupu)

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:


 • kreiraju tabele, podešavaju ćelije tabele i tipove podataka u njima,
 • koriste postojeće matematičke, trigonometrijske, statističke i druge funkcije,
 • kreiraju funkcije (formule) za različita izračunavanja prema sopstvenim potrebama,
 • da rezultate obrade podataka predstave preko grafikona.
 • kreiraju nove slajdove i slajdove iz postojećih šablona,
 • ubace tekst, fotografije i druge objekte u slajd,
 • podese zanimljive efekte pri smenjivanju slajdova.

Fond: 24 časova, Trajanje: 1 mesec, Dinamika: 3x3 časa nedeljno

Word je najpoznatiji program za obradu teksta, koji ima mogućnost rada i sa drugim objektima, što ga čini veoma praktičnim i jednostavnim za upotrebu pri izradu raznovrsnih dokumenata.

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:


 • kako da obrade tekst u Wordu,
 • da postave okvire i pologe, zaglavlje i podnožje u dokumentu,
 • da ubace fotografije, tabele, grafikone i druge objekte,
 • da koriste postojeće šablone,
 • da podese izgled stanica,
 • ubace tekst, fotografije i druge objekte u slajd,
 • da podese opcije štampača i pripreme dokument za štampu.

Fond: 15 časova, Trajanje: 1 mesec, Dinamika: 3x3 časa nedeljno

Excel je program za tabelarne proračune.

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:


 • kreiraju tabele, okvire i podloge,
 • podešavaju ćelije tabele i tipove podataka u njima,
 • koriste postojeće matematičke, trigonometrijske, statističke i druge funkcije,
 • kreiraju funkcije (formule) za različita izračunavanja prema sopstvenim potrebama,
 • da rezultate obrade podataka predstave preko grafikona.

Fond: 20 časova, Trajanje: 1 mesec, Dinamika: 3x3 časa nedeljno

PowerPoint je program za multimedijalne prezentacije.

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:


 • kreiraju nove slajdove i slajdove iz postojećih šablona,
 • ubace tekst, fotografije i druge objekte u slajd,
 • podese zanimljive efekte pri smenjivanju slajdova,
 • podese i kreiraju animacije.

Fond: 12 časova, Trajanje: 1 mesec, Dinamika: 3x3 časa nedeljno

Access je najjednostavniji i izuzetno moćan program za upravljanje relacionim bazama podataka. Omogućava projektovanje i eksploataciju baze podataka. Ima mogućnost rada sa tekstom, fotografijama, audio zapisima i objektima kreiranim u drugim aplikacijama.

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:


 • kreiraju bazu podataka (izrada tabela, izbor primarnog ključa, povezivanje tabela),
 • postave upit korišćenjem SQL-a,
 • kreiraju obrasce,
 • kreiraju izveštaje.

Fond: 30 časova, Trajanje: 2 meseca, Dinamika: 3x3 časa nedeljno

Corel Draw je jedan od najpoznatijih programa za rad sa vektorskom grafikom pomoću koga možete da kreirajte impresivne grafike i vektorske animacije za Grafički i Web design.

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:


 • kako da crtaju oblike, rade sa tekstom, dodaju boje i efekte, kreiraju animacije,
 • koriste alate za objekte koji omogućavaju kreiranje oblika, crtanje linija i putanja i raspoređivanje objekata,
 • kreiraju zadivljujuće vektorske efekte — deformacije, konture, stapanja, providnosti i senke,
 • kreiraju 3D efekte dodavanjem perspektive i izvlačenjem vektorskih objekata.

Fond: 60 časova, Trajanje: 2 meseca, Dinamika: 3x3 časa nedeljno

Program za Web design predstavlja obuku za pravljene Web sajtova i obuhvata tri programa Dreamweaver (program za izradu Web stranica), Photoshop (program za dizajn i obradu fotografija), Flash (program za kreiranje animacija).

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:


 • da naprave, postave i održavaju web sajt,
 • da obrađuju fotografije,
 • da kreiraju animacije.

Fond: 60 časova, Trajanje: 3 meseca, Dinamika: 2x3 časa nedeljno

KONTAKT EMAIL

kultura@academiaeducativa.org