Masinska struka

MAŠINSKA STRUKA

Dimničar, gorioničar, izolater toplotnih uređaja, klimatizer, kompresorista, kovač, kovač – zavarivač, ložač, mašinbravar, mehaničar gasnoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja, mehaničar građevinske mehanizacije, mehaničar hidroenergetskih postrojenja (turbine), mehaničar mernoregulacione tehnike, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, mehaničar rudarske mehanizacije, metalofarbar, metaloglodač, metalostrugar, monter centralnog grejanja, monter gasovodnih instalacija, precizni mehaničar, procesni radnik na transportnim sredstvima, termoobrađivač, vodoinstaler, vulkanizer, vulkanizer – gumar, vulkanizer – preser, zavarivač i dr.

Fond, trajanje i dinamika relizacije kursa

Realizacija programa obuke traje 3 meseca sa fondom praktične obuke od 240 časova i teorijsko - konsultativne nastave od 64 časa.

Predmeti: osnovi struke, tehnologija zanimanja, organizacija rada i zaštita na radu i praksa.

Sertifikacija

Nakon realizovanog nastavnog plana i završene obuke polaznici polažu završne ispite. Polaznicima koji su položili završni ispit izdaju se uverenja i sertifikati za obavljanje delatnosti za koje su se obučavali, a koje uz opšte i posebne uslove po Zakonu o privrednim društvima mogu obavljati samostalno i na način predviđen posebnim zakonom za pojedine delatnosti utvrđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Polaganje za sertifikat

Ukoliko potencijalni kandidati rade na određenim poslovima, a ne poseduju odgovarajuća znanja ili sertifikate, Academia Educativa može organizovati proveru znanja programa stručnog osposobljavanja pred odgovarajućom ispitnom komisijom, a uz potvrdu da radnik već radi na tim poslovima najmanje tri meseca. Nakon položenih ispita izdaje se sertifikat da je polaznik osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti u struci i zanimanju.

KONTAKT EMAIL

zanati@academiaeducativa.org