Kurs za sminkera

KURS ZA ZANIMANJE ŠMINKER

Početni program obuhvata stručno osposobljavanje za primenu metoda i tehnika šminkanja od pripreme, nege, primene preparata i procedura šminkanja do kreiranja, stilizovanja i aplikovanja profesionalne i korektivne šminke. Obuka za osnovni nivo traje 1,5 mesec sa ukupnim fondom od 24 časa.

Predmeti: osnovi struke, tehnologija zanimanja, građa i funkcija kože, praksa.

Viši program obuhvata tehniku za scenski nastup, televiziju, fotografiju, šminku sa specijalnim efektima itd. Obuka traje 1,5 mesec sa ukupnim fondom od 20 časova.

Predmeti: osnovi struke, tehnologija zanimanja, građja i funkcija kože, praksa.

Sertifikacija – dobijanje diploma

Nakon realizovanog nastavnog plana i završene obuke polaznici polažu završne ispite. Polaznicima koji su položili završni ispit izdaju se uverenja i sertifikati za obavljanje delatnosti za koje su se obučavali, a koje uz opšte i posebne uslove po Zakonu o privatnim preduzetnicima mogu obavljati samostalno i na način predviđen posebnim zakonom za pojedine delatnosti utvrđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Polaganje za sertifikat

Ukoliko potencijalni kandidati rade na određenim poslovima, a ne poseduju odgovarajuća znanja ili sertifikate, Academia Educativa može organizovati proveru znanja programa stručnog osposobljavanja pred odgovarajućom ispitnom komisijom, a uz potvrdu da radnik već radi na tim poslovima najmanje tri meseca. Nakon položenih ispita izdaje se sertifikat da je polaznik osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti u struci i zanimanju.