Kursevi stranih jezika za decu

KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA DECU

Programi za decu predškolskog i školskog uzrasta od prvog do osmog razreda.

U okviru nastave stranih jezika za decu u obrazovnoj instituciji Academia Educativa se održavaju kursevi engleskog, francuskog, španskog i nemačkog jezika. Kursevi su podeljeni u šest nivoa:

Kursevi su programski podeljeni u odnosu na nivo znanja i uzrast na:


 • Predškolski
  deca predškolskog uzrasta (audiovizuelna metoda) – Fond: 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, javni čas na kraju školske godine


 • Početni 1
  deca školskog uzrasta (audiovizuelna metoda sa elementima pisanja) – Fond 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, javni čas na kraju školske godine


 • Početni 2
  deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine: razumevanje, govor, čitanje i pisanje) – Fond 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, ispit na kraju školske godine


 • Srednji 1,2
  deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – Fond 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, ispit na kraju školske godine


 • Viši 1,2
  deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – Fond 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, ispit na kraju školske godine


 • Konverzacijski
  deca školskog uzrasta (zastupljene sve četiri jezičke veštine) – Fond 72 časa, dinamika 2x1 čas nedeljno, ispit na kraju školske godine.

Trajanje: od septembra do juna

Metode rada: Oxford, Longman, Cambridge, Hueber, Cle International. Osnovne metode rada zasnovane su na principima komunikativnog učenja stranog jezika i podrazumevaju rad na istovremenom razvijanju sve 4 jezičke veštine: veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja, uz paralelno razvijanje pravilnog izgovora ikorišćenja gramatičkih struktura. Obuka se, na osnovu navedenih principa, najčešće obavlja po obrascu: prezentacija- vežba-upotreba.

Oblik: Kursevi, rad u grupama do 12 učenika

Udžbenici, radne sveske i ostali nastavni materijal: koriste se udžbenici najuglednijih izdavača, izabranih metoda: Oxford, Hueber, Cle International

Provera znanja: Novi polaznici podležu proveri znanja

Diploma: učenici polažu ispit na kraju školske godine na osnovu koga stiču diplomu o položenom ispitu

Upis: Upis se vrši na početku školske godine na svim upisnim mestima osnovnih škola sa kojima Academia Educativa ima ostvarenu saradnju i na upisnim mestima ustanove Academia Educativa. Plaćanje se vrši u celosti prilikom upisa, ili u ratama.

POPUSTI

za đake prvake i predškolce 50%
za drugo dete 20%
za treće dete 30%
za četvrto dete BESPLATNO!!!


KONTAKT EMAIL

stranijezici@academiaeducativa.org