Kursevi stranih jezika za mlade

KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA MLADE

U zavisnosti od nivoa znanja, za srednjoškolce se mogu organizovati tečajevi jezika prema klasifikaciji za odrasle, prilagođeni godišnjem školskom kalendaru ili kursevi koji odgovaraju mladima koji su u osnovnoj školi već učili određeni jezik.

Trajanje: 4 meseca ili 2,5 meseca intenzivni, fond 60 časova, dinamika 2x 2 časa ili 3x2 časa nedeljno

Metode rada: Oxford, Longman, Cambridge, Hueber, Cle International

Oblik: Kursevi, rad u grupama ili individualno

Udžbenici, radne sveske i ostali nastavni materijal: koriste se udžbenici najuglednijih izdavača, izabranih metoda: Oxford, Longman, Cambridge, Hueber, Cle International.

KONTAKT EMAIL

stranijezici@academiaeducativa.org