Projekti
 

PROJEKTI

Projekat: “Izvođenje školske praktične i teorijske nastave za lica lisena slobode”

Naručilac: Kazneno popravni zavod Požarevac – Zabela

Vreme realizacije: 20.04.2023. – 01.09.2023.

Ciljevi projekta: Academia Educativa realizovala je teroijsku i praktičnu nastavu za lica lišena slobode u Kazneno-popravnom zavodu Požarevac – Zabela za REL i MAG zavarivanje i obuke iz pekarstva – za izradu hleba, bureka i proizvoda od lisnatog testa. Obuke je uspešno završilo 48 polaznika.

Projekat: "Podrška za samostalan život - novi početak“ u okviru Programa ,,Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji',"

Naručilac: Gradska uprava grada Šapca

Vreme realizacije: 06.04.2023. –  06.07.2023. godine

Ciljevi projekta: Obrazovni centar Academia Educativa u Šapcu realizovao je obuke stručnog osposobljavanja za zanimanja ženski frizer, kozmetičar i manikir-pedikir. Obuke je uspešno završilo jedanaest korisnica kojima su na svečanoj ceremoniji dodeljeni sertifikati o stručnoj osposobljenosti. Tom prilikom su dvadeset tri korisničke porodice koje pripadaju najosetljivijim društvenim grupama, primile ključeve nameštenih i opremljenih stanova.

Projekat: "Organizovanje stručnih obuka za UG “Zemlja živih"

Naručilac: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Vreme realizacije: 09.05.2023. –  26.06.2023. godine

Ciljevi projekta: Projekat ima za cilj realizaciju informatičkih kurseva za štićenike Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju obolelih od bolesti zavisnosti “Zemlja živih” u Čeneju, Vilovu i Slankamenačkim vinogradima.

Projekat: "Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji"

Naručilac: Međunarodna mreža pomoći - IAN

Vreme realizacije: 21.02.2023. –  31.05.2023. godine

Ciljevi projekta: Realizacija obuka stručnog osposobljavanja za 7 korisnika sa niskim stepenom kvalifikacija radi boljeg integrisanja na tržište rada.

Projekat: "Pružanje pomoći izbeglicama, tražiocima azila i IRL u Srbiji"

Naručilac: Danski savet za izbeglice (DRC)

Vreme realizacije: 12.10.2022. – 31.12.2022. godine

Ciljevi projekta: Cilj projekta je organizacija i sprovođenje stručnih obuka za korisnike centra za azil Krnjača u okviru projekta Pružanje pomoći izbeglicama, tražiocima azila i IRL u Srbiji” koji finansira UNHCR, a sprovodi Danski savet za izbeglice.

Projekat: "Organizovanje stručnih obuka u kazneno-popravnim ustanovama u Srbiji"

Naručilac: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Vreme realizacije: 14.06.2022. –  01.12.2022. godine

Ciljevi projekta: Projekat ima za cilj stručno osposobljavanje za zaposlene i osuđena lica u Novom Sadu. Beogradu (Padinska skela), Požarevcu (Zabela), Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Subotici i Valjevu.

Projekat: "Zapošljavanje Roma u Beogradu na poslovima razvijenim tokom pandemije COVID 19"

Naručilac: Gradska opština Zvezdara

Vreme realizacije: 16.06.2022. –  30.11.2022. godine

Ciljevi projekta: Realizacija kursa engleskog jezika za 20 korisnika romske nacionalnosti sa teritorije Gradske opštine Zvezdara, i obuke stručnog osposobljavanja za 30 korisnika romske nacionalnosti za zanimanja koja su u ovom period najtraženija na tržištu rada (pedikir-manikir, šminker, frizer, moler, pica majstor, kuvar i dr.).

Projekat: "Usluga obuke i organizacije polaganja stručnog ispita za obavljanje vulkanizerskih poslova i poslova metalostrugara"

Naručilac: Ministarstvo odbrane – Vojska Srbije

Vreme realizacije: 26.10.2022. –  26.12.2022. godine

Ciljevi projekta: Projekat ima za cilj realizaciju obuke stručnog osposobljavanje i polaganja stručnog ispita za obavljanje vulkanizerskih poslova za 4 lica i poslova metalostrugara za 1 lice.

Projekat: "Osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu"

Naručilac: Ministarstvo odbrane – Vojska Srbije

Vreme realizacije: 12.09.2022. – 02.11.2022. godine

Ciljevi projekta: Academia Educativa realizovala je osposobljavanje 85 lica za bezbednost i zdravlje na radu u VK “VGI”,  na vojnom aerodromu “Pukovnik-pilot Milenko Pavlović” -Batajnica, u kasarnama “Topčider”, “Kneževac”

Projekat: "Zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji"

Naručilac: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH

Vreme realizacije: 14.01.2022. –  16.09.2022. godine

Ciljevi projekta: U okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ Academia Educativa realizovala je obuke stručnog osposobljavanja za korisnike u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu, Čačku, Gornjem Milanovcu i Kruševcu u okviru projekta „Zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji“. Za učešće u programima stručnog osposobljavanja odabrano je ukupno 100 polaznika, 41 za zanimanja za održavanje čistoće i 59 za zanimanja za pripremu i preradu hrane. Obuke su realizovane u saradnji sa partnerskim kompanijama Trgocentar i Immo Clean. Nakon uspešno realizovanih obuka stručnog osposobljavanja i položenih završnih ispita, polaznicima su dodeljeni sertifikati o stručnoj osposobljenosti za odabrana zanimanja, a 70% korisnika se zaposlilo u partnerskim kompanijama. Realizacija obuka stručnog osposobljavanja ekonomski jača poziciju Roma, Romkinja i drugih pripadnika marginalizovanih grupa u Srbiji i podstiče aktivaciju za traženjem posla, jer doprinosi sticanju boljih kvalifikacija za obavljenje određenog zanimanja.

Projekat: "Realizacija obuka stručnog osposobljavanja u Beogradu"

Naručilac: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH

Vreme realizacije: 16.03.2022. –  16.09.2022. godine

Ciljevi projekta: U okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ Academia Educativa realizovala je obuke stručnog osposobljavanja za korisnike u Beogradu, Valjevu, Leskovcu i Novom Bečeju. U saradnji sa ženskim romskim centrom Bibija, 53 Romkinja i Roma, dobili su različite vidove podrške od strane mentora, savetnika u nacionalnoj službi za zapošljavanje nakon čega su pohađali stručne obuke za željene obrazovne profile. Realizacija obuka stručnog osposobljavanja ekonomski jača poziciju Roma, Romkinja i drugih pripadnika marginalizovanih grupa u Srbiji i podstiče aktivaciju za traženjem posla, jer doprinosi sticanju boljih kvalifikacija za obavljenje određenog zanimanja.

Projekat: "Edukacijom do bolje inkluzije"

Naručilac: Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica (CEREZ)

Vreme realizacije: 05.07.2022. –  30.07.2022. godine

Ciljevi projekta: Academia Educativa realizovala je nastavu srpskog i drugih stranih jezika za romsku decu u osnovnim školama na teritoriji Beograda u okviru projekta “Edukacijom do bolje inkluzije” koji finansira Fondacija za obrazovanje Roma (FOR), a sprovodi Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica (CEREZ).

Projekat: "Pružanje stručnih obuka za korisnike u Pančevu"

Naručilac: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Vreme realizacije: 01.06.2022. –  30.06.2022. godine

Ciljevi projekta: U okviru projekta realizovani su programi stručnog osposobljavanja za korisnike u Pančevu. Projekat ima za cilj da doprinese smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji i punoj i produktivnoj zaposlenosti, pružajući ugroženim grupama lokalnog stanovništva bolji pristup tržištu rada i zapošljavanju.

Projekat: "Pružanje stručnih obuka iz oblasti kozmetike"

Naručilac: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Vreme realizacije: 02.06.2022. –  20.06.2022. godine

Ciljevi projekta: U okviru projekta realizovani su programi stručnog osposobljavanja iz oblasti nege lepote za korisnike u Vladičinom Hanu. Projekat ima za cilj da doprinese smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji i punoj i produktivnoj zaposlenosti, pružajući ugroženim grupama lokalnog stanovništva bolji pristup tržištu rada i zapošljavanju.

Projekat: "Dodatni časovi za mlade koji prate nastavu na fakultetima Univerziteta u Beogradu, pomoć oko pripreme za ispite na fakultetima iz prirodnih i društvenih predmeta"

Naručilac: UNHCR

Vreme realizacije: 01.04.2022. –  31.12.2022. godine

Ciljevi projekta: Cilj projekta je podrška studentima sa osnovnim znanjem srpskog jezika u učenju i savladavanju gradiva na fakultetima iz oblasti prirodnih i društvenih nauka.

Projekat: "Pružanje stručnih obuka za korisnike u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu, Beloj Crkvi i Požarevcu"

Naručilac: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Vreme realizacije: 13.01.2022. –  15.04.2022. godine

Ciljevi projekta: U okviru projekta realizovani su programi stručnog osposobljavanja za korisnike u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu i Požarevcu. Projekat ima za cilj da doprinese smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji i punoj i produktivnoj zaposlenosti, pružajući ugroženim grupama lokalnog stanovništva bolji pristup tržištu rada i zapošljavanju.

Projekat: "Organizovanje stručnih obuka za korisnike u Leskovcu i Kraljevu"

Naručilac: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Vreme realizacije: 11.01.2022. –  15.04.2022. godine

Ciljevi projekta: U okviru projekta realizovani su programi stručnog osposobljavanja za korisnike u u Leskovcu i Kraljevu. Projekat ima za cilj da doprinese smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji i punoj i produktivnoj zaposlenosti, pružajući ugroženim grupama lokalnog stanovništva bolji pristup tržištu rada i zapošljavanju.

Projekat: "Organizovanje stručnih obuka za korisnike u Boru, Pirotu, Zaječaru, Paraćinu, Kragujevcu, Žablju, Vršcu, Subotici, Obrenovcu, Lajkovcu i Zemunu"

Naručilac: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Vreme realizacije: 04.11.2021. –  15.03.2022. godine

Ciljevi projekta: Projekat ima za cilj da doprinese smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji i punoj i produktivnoj zaposlenosti korisnika u Boru i Subotici kroz realizaciju programa stručnog osposobljavanja, pružajući ugroženim grupama lokalnog stanovništva bolji pristup tržištu rada i zapošljavanju.

Projekat: "Pružanje pomoći izbeglicama, tražiocima azila i IRL u Srbiji"

Naručilac: Danski savet za izbeglice (DRC)

Vreme realizacije: 01.12.2021. –  31.12.2021. godine

Ciljevi projekta: Cilj projekta je organizacija i sprovođenje stručnih obuka za korisnike centra za azil Krnjača u okviru projekta Pružanje pomoći izbeglicama, tražiocima azila i IRL u Srbiji” koji finansira UNHCR, a sprovodi Danski savet za izbeglice.

Projekat: "Organizovanje stručnih obuka za korisnike u Nišu, Merošini, Prokuplju, Pirotu, Boru, Zaječaru, Paraćinu, Kraljevu, Kruševcu, Kragujevcu, Vlasotincu, Lebanu, Leskovcu, Grdelici, Vranju, Požarevcu, Subotici, Vršcu i Smederevu"

Naručilac: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Vreme realizacije: 18.05.2021. –  31.08.2021. godine

Ciljevi projekta: Projekat ima za cilj da doprinese smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji i punoj i produktivnoj zaposlenosti korisnika u Nišu, Pirotu, Paraćinu, Kraljevu, Kruševcu, Kragujevcu, Vlasotincu, Lebanu, Leskovcu, Vranju, Požarevcu, Subotici, Vršcu i Smederevu kroz realizaciju programa stručnog osposobljavanja, pružajući ugroženim grupama lokalnog stanovništva bolji pristup tržištu rada i zapošljavanju.

Projekat: "Pružanje mogućnosti za ekonomsku reintegraciju Romkinja koje su preživele nasilje u okviru regionalnog programa EU/UN Women “Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti"

Naručilac: Romski ženski centar Bibija

Vreme realizacije: 15.11.2021. –  15.05.2022. godine

Ciljevi projekta: Projekat ima cilj da doprinese smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji i punoj i produktivnoj zaposlenosti korisnika u Beogradu, Pirotu, Valjevu i Leskovcu kroz realizaciju programa stručnog osposobljavanja, pružajući ugroženim grupama lokalnog stanovništva bolji pristup tržištu rada i zapošljavanju.

Projekat: "Osnaživanje mladih romskih porodica IV"

Naručilac: ADRA

Vreme realizacije: 30.08.2021. –  31.12.2022. godine

Ciljevi projekta: Realizacija programa stručnog osposobljavanja za različita zanimanja zamišljena je kao pružanje podrške ne samo romskoj deci i njihovim porodicama, već i celokupnoj romskoj zajednici kroz realizaciju programa neformalnog obrazovanja u Beogradu i Novom Sadu, dodele grantova za alate za rad i pružanje podrške za osnivanje i vođenje sopstvene kompanije ili povezane saradnje.

Projekat: "Dodatni časovi iz prirodnih i društvenih predmeta za osnovce i srednjoškolce"

Naručilac: Centar za kriznu politiku i reagovanje

Vreme realizacije: 01.04.2021. –  31.12.2021. godine

Ciljevi projekta: Cilj projekta je realizacija dodatnih časova iz prirodnih i društvenih predmeta za raseljena lica i tražioce azila radi postizanja što bolje društvene integracije.

Projekat: "Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma i marginalizovanih grupa na teritoriji grada Beograda"

Naručilac: Fondacija Ana i Vlade Divac

Vreme realizacije: 05.04.2021. –  31.08.2021. godine

Ciljevi projekta: Projekat Nemačke razvojne saradnje ‘’Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma i marginalizovanih grupa na teritoriji grada Beograda’’ realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoje veštine i povećaju zapošljivost.

Projekat: "Postizanje inkuzivnog socio ekonomskog razvoja razvoja kroz podsticanje preduzetništva i zapošljavanje Roma koji finansira nemačka razvojna saradnja, a sprovodi GIZ"

Naručilac: Grad Požarevac – Gradska uprava grada Požarevca

Vreme realizacije: 10.08.2020. –  29.12.2020. godine

Ciljevi projekta: Stručno osposobljavanje 10 korisnika romske nacionalnosti sa teritorije Gradske opštine Požarevac za zanimanja: pedikir-manikir, šminker, frizer, kozmetičar, kuvar, automehaničar.

Projekat: "Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje"

Naručilac: Romski ženski centar Bibija u saradnji sa GIZom

Vreme realizacije: 14.12.2020. –  15.03.2021. godine

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja i socijalne inkluzije pripadnika romske zajednice, poboljšanje njihovih životnih uslova i smanjenje siromaštva. Specifični cilj je povećanje zapošljivosti Roma u sektoru proizvodnje i poslovnih usluga, kroz povećanje motivisanosti kroz realizaciju obuka stručnog osposobljavanja.

Projekat: "Unapređivanje roditeljskih kompetencija i razvijanje partnerstva svih učesnika koji utiču na razvoj dece"

Naručilac: Opština Trstenik

Vreme realizacije: 25.12.2020. –  27.12.2020. godine

Ciljevi projekta: Edukaciju „Unapređenje roditeljskih kompetencija i razvijanje partnerstva svih učesnika u razvoju dece“ realizovali su predavači Biljana Lajović, , diplomirani psiholog, specijalni savetnik u Ministarstvu prosvete i sporta Republike Srbije, Slavica Đorđević, diplomirani pravnik, koordinator Radne grupe za rad sa sekretarima obrazovnih ustanova RS i Irena Mučibabić, pedagog , pedagoški savetnik, spoljni saradnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za zaštitu od nasilja. Edukacija je organizovana za predstavnike lokalne samouprave i predškolske ustanove sa ciljem preveniranja problema u zajednici i razvoju odgovorne i samopouzdane dece.

Projekat: "Osnaživanje romske populacije u pogledu mogućnosti zapošljavanja"

Naručilac: Opština Stari Grad i ADRA, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština

Vreme realizacije: 01.08.2020. –  31.12.2020. godine

Ciljevi projekta: Vokacioni treninzi nastoje da pruže odgovor na potrebe savremenog društva za razvojnim, funkcionalnim, osnovnim i dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem kroz praktične i funkcionalne programe. U okviru projeka organizovane su obuke za 20 korisnika za zanimanja: kuvar, pekar pica-majstor, pedikir-manikir, šminker, automehaničar, električar i dr.

Projekat: "KORAK DO ZAPOŠLJAVANJA - podrška uključivanju Romkinja kroz lokalna međusektorska partnerstva na Zvezdari"

Naručilac: Gradska opština Zvezdara

Vreme realizacije: 28.08.2020. –  03.12.2020. godine

Ciljevi projekta: Stručno osposobljavanje 20 korisnica romske nacionalnosti sa teritorije Gradske opštine Zvezdara za zanimanja: pedikir-manikir, šminker, frizer, kozmetičar, kuvar, pekar, poslastičar, higijeničar.

Projekat: "Obuka zaposlenih za pružanje prve pomoći (osnovno osposobljavanje)"

Naručilac: JP “Pošta Srbije”, RRJ “Kragujevac, Jagodina Kruševac”

Vreme realizacije: 10..08.2020. –  20.10.2020. godine

Ciljevi projekta: Academia Educativa realizovala je osnovnu i naprednu obuku iz pružanja prve pomoći za 38 zaposlenih. Obuka je realizovana po grupama, a zaposleni su po završetku obuke dobili sertifikate za pružanje prve pomoći.

Projekat: "Usluga individualne asistencije romskoj deci u savladavanju školskog gradiva"

Naručilac: Gradska opština Zvezdara

Vreme realizacije: 10.07.2020. –  28.08.2020. godine

Ciljevi projekta: Academia Educativa realizovala je dodatne individualne časove iz matematike, fizike, hemije, srpskog i engleskog jezika za učenike romske nacionalnosti sa teritorije opštine Zvezdara u ciju pomoći pri savladavanju školskog gradiva i prevencije napuštanja školovanja.

Projekat: "Usluge pismenog prevođenja (sa overom sudskog tumača)"

Naručilac: TRANSPORTGAS SRBIJA DOO Novi Sad

Vreme realizacije: 20.05.2020. – 

Ciljevi projekta:Academia Educativa realizovala je pismeni prevod dokumenata sa srpskog na engleski jezik sa ili bez overe sudskog tumača

Projekat: "Obuka, obrazovanje i informisanje poljoprovrednih proizvođača, organizacija institucija i udruženja iz oblasti poljoprovredne proizvodnje"

Naručilac: Grad Novi Sad – Gradska uprava za privredu

Vreme realizacije: 03.12.2019. –  27.06.2020. godine

Ciljevi projekta:Osnovni cilj obuke je podizanje svesti, informisanoti i nivoa znanja članova registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o principima organske proizvodnje u skladu sa savremenim tehnologijama. Teorijski deo obuke podrazumevao je predavanja i radionice u Bukovcu, Kisaču, Begeču i Kaću, dok je praktični deo obuke podrazumevao studijsko putovanje koje je realizovano od 24. do 27. juna 2020. godine.

Projekat: "Sprečavanje ranih brakova, mobilizacija zajednice i adekvatni odgovori institucija II"

Naručilac: UNICEF; Bibija – Romski ženski centar

Vreme realizacije: 01.10.2019. –  30.04.2020. godine

Ciljevi projekta:Opšti cilj projekta usmeren je na poboljšanje socio-ekonomskog položaja mladih Romkinja kroz programe stručnog osposobljavanja. Pohađanje kurseva kao centralna aktivnost projekta doprinose sticanju boljih kvalifikacija za obavljenje određenog zanimanja, podstiču aktivaciju za traženje posla i ekonomski jačaju poziciju žene u porodici i društvu.

Projekat: "Usluge prevođenja programa sopstvene proizvodnje naručioca kao i prevođenje stranog filmskog i igranog, odnosno dokumentarnog programa"

Naručilac: Radio-televizija Vojvodine

Vreme realizacije: 28.11.2019. –  18.03.2020. godine

Ciljevi projekta:Academia Educativa realizovala je usluge prevođenja audio i audio-video materijala, pripremu titlova i ručni unos vremena, pripremu materijala za sinhronizaciju i lektorisanje, kao i obradu programa - video materijala stranog filmskog i igranog, odnosno dokumentarnog programa za potrebe televizije.

Projekat: "Obuka i osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći"

Naručilac: JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd

Vreme realizacije: 29.01.2020. –  16.03.2020. godine

Ciljevi projekta:Academia Educativa realizovala je osnovnu i naprednu obuku iz pružanja prve pomoći za 650 zaposlenih. Obuka je realizovana po grupama, a zaposleni su po završetku obuke dobili sertifikate za pružanje prve pomoći.

Projekat: "Obuka i osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći"

Naručilac: TRGOCENTAR DOO

Vreme realizacije: 27.10.2019. –  29.12.2019. godine

Ciljevi projekta:Academia Educativa realizovala je osnovnu obuku iz pružanja prve pomoći za 200 zaposlenih. Obuka je realizovana po grupama, a zaposleni su po završetku obuke dobili sertifikate za pružanje prve pomoći.

Projekat: "Edukacije na temu očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja adolescenata"

Naručilac: Grad Čačak

Vreme realizacije: 04.12.2019. –  10.12.2019. godine

Ciljevi projekta:U organizaciji Grada Čačka Academia Educativa je realizovala projekat edukacije na temu očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja adolescenata. Ciljna grupa navedenih edukacija su mladi uzrasta od 14 do 16 godina, koja se (statistički) nalaze u najrizičnijoj grupi što se tiče polno prenosivih bolesti, maloletničkih trudnoća, abortusa. Učenici u osnovnim i srednjim školama na teritoriji ove opštine imali su prilike da prisustvuju predavanjima i dobiju osnovna znanja od strane stručnih lica o pitanjima koja se tiču reproduktivnog zdravlja.

Projekat: "Usluge stručne obuke lica lišenih slobode"

Naručilac: Kazneno-popravni zavod Niš

Vreme realizacije: 02.10.2019. –  19.12.2019. godine

Ciljevi projekta:Academia Educativa realizovala je usluge stručne obuke lica lišenih slobode za potrebe industrijskog pogona u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu. Obuke su podrazumevale teorijski i praktični deo nastave i proveru znanja. Polaznici koji su uspešno savladali program obuke i koji su položili završni ispit dobili su sertifikate o stručnoj osposobljenosti.

Projekat: "Globalni program Migracije za razvoj - PME"

Naručilac: GIZ Gmbh

Vreme realizacije: 26.09.2019. –  15.11.2019. godine

Ciljevi projekta: U okviru projekta Globalni program migracije za razvoj (PME) koji realizuju Ambasada SAD, Ambasada Republike Nemačke, nemačka vladina organizacija GIZ, Visoki komesarijat UN za izbeglice i lokalne nevladine organizacije, sedamnaestoro mladih imalo je priliku da u ustanovi za obrazovanje odraslih Academia Educativa završi obuku stručnog osposobljavanja za pica majstora.

Projekat: "Obuka za naprednu manipulaciju tabelarnim podacima"

Naručilac: EPS KOLUBARA

Vreme realizacije: 19.07.2019. –  31.12.2019. godine

Ciljevi projekta:Realizacija programa Excel – napredni nivo i Pisanje makroa u Excel-u za zaposlene.

Projekat: "Komunikacija na odabranom stranom jeziku"

Naručilac: JP Putevi Srbije

Vreme realizacije:16.09.2019. –  18.11.2019. godine

Ciljevi projekta:Academia Educativa realizovala je grupni kurs komuniciranja na engleskom jeziku i aktivacije pasivnog znanja zaposlenih.

Projekat: "Edukacija iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja"

Naručilac: Gradska uprava grada Niša

Vreme realizacije:26.10.2019. –  09.11.2019. godine

Ciljevi projekta:Academia Educativa realizovala je niz predavanja iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u cilju edukacije predstavnika lokalne samouprave u ovoj oblasti.

Projekat: "Usluge prevođenja"

Naručilac: Muzej savremene umetnosti

Vreme realizacije:01.07.2019. –  01.07.2020. godine

Ciljevi projekta:Academia Educativa realizuje usluge pismenog i usmenog prevođenja za Muzej savremene umetnosti u Beogradu.

Projekat: "Usluge prevođenja"

Naručilac: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vreme realizacije:01.07.2019. –  01.07.2020. godine

Ciljevi projekta:Academia Educativa realizuje usluge pismenog i usmenog prevođenja za Nacionalnu akademiju za javnu upravu.

Projekat: "Obuka Online branding"

Naručilac:JP Pošta Srbije

Vreme realizacije:01.09.2019. –  01.10.2020. godine

Ciljevi projekta:Realizacija programa obuke za online branding za zaposlene u JP Pošta Srbije

Projekat: "Osnaživanje mladih romskih porodica III"

Naručilac:ADRA Adventistička razvojna i humanitarna organizacija

Vreme realizacije:01.01.2019. –  31.12.2020. godine

Ciljevi projekta:Realizacija programa stručnog osposobljavanja za različita zanimanja zamišljena je kao pružanje podrške ne samo romskoj deci i njihovim porodicama, već i celokupnoj romskoj zajednici kroz realizaciju programa neformalnog obrazovanja za 30 mladih Roma i Romkinja. Najuspešnijim polaznicima dodeljuju se grantovi u vidu sredstava za rad, podrške za osnivanje i vođenje sopstvene firme ili nekog oblika kooperacije.

Projekat: "Osnaženi mladi: znanja i veštine za maloletnike bez pratnje i razdvojenu decu"

Naručilac: ADRA Adventistička razvojna i humanitarna organizacija

Vreme realizacije: 01.09.2018. - 30.04.2019. godine

Ciljevi projekta:Vokacioni treninzi nastoje da pruže odgovor na potrebe savremenog društva za razvojnim, funkcionalnim, osnovnim i dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem kroz praktične i funkcionalne programe. U okviru projeka organizovane su obuke za 40 maloletnika bez pratnje za zanimanja: krojač, frizer, šminker, automehaničar i dr.

Projekat: "Obuke stručnog osposobljavanja"

Naručilac: FONDACIJA SOS DEČIJA SELA SRBIJE

Vreme realizacije: 01.01.2018. -

Ciljevi projekta:Vokacioni treninzi namenjeni su mladima i nastoje da pruže odgovor na potrebe savremenog društva za razvojnim, funkcionalnim, osnovnim i dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem kroz praktične i funkcionalne programe.

Projekat: "Realizacija kurseva engleskog jezika"

Naručilac:Rio Sava Exploration d.o.o.

Vreme realizacije: 01.10.2017. –  01.10.2018. godine

Ciljevi projekta: Academia Educativa je u Loznici realizovala grupne kurseve engleskog jezika za zaposlene od početnog do konverzacijskog nivoa. Cilj opšteg kursa engleskog jezika bio je sticanje adekvatnih jezičkih kompetencija. Kursevi su bazirani prvenstveno na komunikaciji, iako na tečajevima polaznici aktivno razvijaju sve jezičke kompetencije – čitanje, pisanje, razumevanje.

Projekat: "Realizacija kurseva engleskog jezika"

Naručilac:Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine

Vreme realizacije:01.10.2017. –  01.01.2019. godine

Ciljevi projekta: Academia Educativa je u Loznici realizovala grupne kurseve engleskog jezika B2 nivoa za zaposlene. Cilj opšteg kursa engleskog jezika bio je sticanje adekvatnih jezičkih kompetencija. Kursevi su bazirani prvenstveno na komunikaciji, iako na tečajevima polaznici aktivno razvijaju sve jezičke kompetencije – čitanje, pisanje, razumevanje.

Projekat: "Realizacija kurseva nemačkog jezika"

Naručilac:Vispero GmbH

Vreme realizacije:01.10.2017. – 01.01.2019. godine

Ciljevi projekta:Academia Educativa je u Loznici realizovala grupne kurseve nemačkog jezika od početnog do konverzacijskog nivoa za radnike medicinske struke. Cilj opšteg kursa nemačkog jezika bio je sticanje adekvatnih jezičkih kompetencija. Kursevi su bazirani prvenstveno na komunikaciji, iako na tečajevima polaznici aktivno razvijaju sve jezičke kompetencije – čitanje, pisanje, razumevanje.

Projekat: "Sprečavanje ranih brakova, mobilizacija zajednice i adekvatni odgovori institucija"

Naručilac:UNICEF; Bibija – Romski ženski centar

Vreme realizacije:01.02.2019. – 10.04.2019. godine

Ciljevi projekta:Opšti cilj projekta usmeren je na poboljšanje socio-ekonomskog položaja mladih Romkinja kroz programe stručnog osposobljavanja. Pohađanje kurseva kao centralna aktivnost projekta doprinose sticanju boljih kvalifikacija za obavljenje određenog zanimanja, podstiču aktivaciju za traženje posla i ekonomski jačaju poziciju žene u porodici i društvu.

Projekat: "Ženski centar"

Naručilac: Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Vreme realizacije:28.12.2018. - 25.07.2019. godine

Ciljevi projekta:Kreiranje perspektive za mlade Romkinje kroz realizaciju programa stručnog osposobljavanja za zanimanje šminker.

Projekat: "Međusektorski mehanizam za sprečavanje prekida školovanja i smanjenje ranog napuštanja škole u opštini Zvezdara"

Naručilac: Gradska opština Zvezdara

Vreme realizacije: 15.11.2017.- 05.06.2019. godine

Ciljevi projekta:Vokacioni treninzi nastoje da pruže odgovor na potrebe savremenog društva za razvojnim, funkcionalnim, osnovnim i dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem kroz praktične i funkcionalne programe. Pohađanje kurseva kao centralna aktivnost projekta doprinose sticanju boljih kvalifikacija za obavljenje određenog zanimanja, podstiču aktivaciju za traženje posla i ekonomski jačaju poziciju mladih Roma i Romkinja u društvu.

Projekat: "Međusektorski mehanizam za sprečavanje prekida školovanja i smanjenje ranog napuštanja škole u opštini Zvezdara"

Naručilac: Gradska opština Zvezdara

Vreme realizacije: 15.11.2017.- 05.06.2019. godine

Ciljevi projekta: Dopunska nastava iz opšteobrazovnih predmeta za romski decu od 1. do 8. razreda sa teritorije opštine Zvezdara realizovana je kako bi se sprečilo rano napuštanje sistema formalnog obrazovanja.

Projekat: "Ženski centar"

Naručilac: Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Vreme realizacije: 06.11.2017. - 31.12.2017. godine

Ciljevi projekta: Kreiranje perspektive za mlade Romkinje kroz realizaciju programa stručnog osposobljavanja za različita zanimanja.

Projekat: "Podsticanje zapošljavanja mladih Roma i Romkinja sa posebnim fokusom na povratnike i potencijalne migrante"

Naručilac: Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Vreme realizacije: 06.10.2017. - 01.05.2018. godine

Ciljevi projekta: Projekat je usmeren na potrebe tržišta, tj. na stručno osposobljavanje mladih pripadnika vulnerabilnih društvenih grupa (18 – 35 godina), sa posebnim fokusom na povratnike i potencijalne migrante kod poznatog poslodavca u cilju bržeg i lakšeg zaposlenja.

Projekat: "Osnaživanje mladih romskih porodica II"

Naručilac: ADRA Adventistička razvojna i humanitarna organizacija

Vreme realizacije: 01.09.2017. – 01.12.2018. godine

Ciljevi projekta: Realizacija programa stručnog osposobljavanja za različita zanimanja zamišljena je kao pružanje podrške ne samo romskoj deci i njihovim porodicama, već i celokupnoj romskoj zajednici kroz realizaciju programa neformalnog obrazovanja za 30 mladih Roma i Romkinja. Najuspešnijim polaznicima dodeljuju se grantovi u vidu sredstava za rad, podrške za osnivanje i vođenje sopstvene firme ili nekog oblika kooperacije.

Projekat: "Vokacioni treninzi za maloletnike bez pratnje"

Naručilac: ADRA Adventistička razvojna i humanitarna organizacija

Vreme realizacije: 20.05.2017. - 31.12.2017. godine

Ciljevi projekta: Vokacioni treninzi nastoje da pruže odgovor na potrebe savremenog društva za razvojnim, funkcionalnim, osnovnim i dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem kroz praktične i funkcionalne programe. U okviru projeka organizovane su obuke za 50 maloletnika bez pratnje za zanimanja: krojač, moler, šminker, manikir/pedikir i dr.

Projekat: "Obuka za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana"

Naručilac: JP „POŠTA SRBIJE”

Vreme realizacije: 22.05.2017. – 25.06.2017. godine

Ciljevi projekta: Izvođenje obuke fizičko-tehničke zaštite ima za cilj implementaciju adekvatnih bezbednosnih mera koje će omogućiti bezbedno okruženje i sigurnost lica i imovine na sportskim događajima i javnim skupovima.

Projekat: "Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje"

Naručilac: Bibija – Romski ženski centar

Vreme realizacije: 22.11.2016. – 20.05.2017. godine

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta usmeren je na poboljšanje socio-ekonomskog položaja i unapređivanje društvene inkluzije romske zajednice, posebno Romkinja. Projektne aktivnosti će doprineti većoj zapošljivosti Romkinja i Roma i konkurentnosti na tržištu rada, motivisanosti za aktivno traženje posla i pokretanje sopstvenog malog biznisa. Pohađanje kurseva kao centralna aktivnost projekta doprinose sticanju boljih kvalifikacija za obavljenje određenog zanima, podstiču aktivaciju za traženje posla i ekonomski jačaju poziciju žene u porodici i društvu.

Projekat: "Osnaživanje mladih romskih porodica"

Naručilac: ADRA Adventistička razvojna i humanitarna organizacija

Vreme realizacije: 01.09.2016. – 31.08.2017. godine

Ciljevi projekta: Projekat je zamišljen kao način pružanja podrške ne samo romskoj deci i njihovim porodicama, već i celokupnoj romskoj zajednici. U okviru projekta realizovani su programi stručnog osposobljavanja za različita zanimanja za 100 mladih Roma i Romkinja.sa teritorija opština Zemun i Novi Beograd.

Projekat: "Inkluzivna akademija"

Naručilac: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme realizacije: April – Jun 2016. godine

Ciljevi projekta: Forum mladih sa invaliditetom i Academia Educativa izveli su informatičku obuku osoba sa invaliditetom čiji je cilj bio sticanje osnova informatičke pismenosti kroz osposobljavanje polaznika za samostalno korišćenje osnovnih funkcija računara pri izvršavanju radnih zadataka ili za lične potrebe.

Seminar: "Veštine komunikacije"

Naručilac: EATON Electric

Vreme realizacije: Avgust 2015. godine

Ciljevi seminara: Cilj seminara je da polaznici nauče veštine i tehnike komunikacije, da aktivno slušaju i znaju da prenesu poruku, da podstiču efikasnu komunikaciju. Polaznici su osposobljeni da prepoznaju i prevladavaju barijere u komunikaciji, da razvijaju sopstvene komunikacijske stilove sa ciljem unapređenja poslovne komunikacije.

Trening je namenjen rukovodiocima srednjeg nivoa.

Način rada je interaktivan, radionice sa vežbama, sa mnoštvom primera iz prakse.

Kurs: "Pregovarački postupak"

Naručilac: Ministarstvo odbrane

Vreme realizacije: Decembar 2014 – Januar 2016. godine

Ciljevi kursa: Usvajanje znanja, veština i stavova koji pomažu u razumevanju i primeni strategija i taktika u pregovaranju, osposobljavanje za organizovanje i vođenje pregovora, razumevanje jezika pregovaranja i pregovaračkog konteksta.

Seminar: "Veštine komunikacije"

Naručilac: EATON Electric

Vreme realizacije: Avgust 2015. godine

Ciljevi seminara: Cilj seminara je da polaznici nauče veštine i tehnike komunikacije, da aktivno slušaju i znaju da prenesu poruku, da podstiču efikasnu komunikaciju. Polaznici su osposobljeni da prepoznaju i prevladavaju barijere u komunikaciji, da razvijaju sopstvene komunikacijske stilove sa ciljem unapređenja poslovne komunikacije.

Trening je namenjen rukovodiocima srednjeg nivoa.

Način rada je interaktivan, radionice sa vežbama, sa mnoštvom primera iz prakse.

Seminar: "Upravljanje konfliktima"

Naručilac: EATON Electric

Vreme realizacije: Septembar 2015. godine

Ciljevi seminara: Cilj seminara je da polaznici nauče veštine upravljanja sukobima, da uoče uzročnike i strukturu konflikta, da aktivno koriste tehnike upravljanja konfliktima. Trening obuhvata usvajanje veština koje pomažu u razotkrivanju uzročnika konflikta, veština proaktivnog komuniciranja, kao i kreativnogi razvojnog pristupa u upravljanju konfliktom.

Trening je namenjen rukovodiocima srednjeg nivoa.

Način rada je interaktivan, radionice sa vežbama, sa mnoštvom primera iz prakse.

Informatička obuka za žene na selu

Informatička obuka, u okviru projekta "Informatička obuka za žene na selu"

Naručilac: Grad Pančevo, Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj sa partnerom Zavod za ravnopravnost polova.

Vreme realizacije: Septembar - Oktobar 2015. godine

Ciljevi projekta: povećanje informatičke pismenosti seoskih žena, usvajanje konkretnih, primenljivih znanja iz oblasti informatike.

Programi stručnog osposobljavanja za mlade Rome i Romkinje na opštini Zvezdara

Naručilac: opština Zvezdara, u okviru IPA programa

Vreme realizacije: avgust, septembar, oktobar 2015. godine

Ciljevi projekta: stvaranje bolje perspektive za mlade Rome i Romkinje na Zvezdari kroz realizaciju programa stručnog osposobljavanja za: ugostiteljsku struku, rukovalac građevinskim mašinama, frizerka, pekar/poslastičar, mesar, pedikir i manikir.

Programi stručnih obuka za potrebe mladih Romkinja

Naručilac: Romski centar za prava deteta u okviru projekta Neformalno obrazovanje mladih romkinja, u okviru IPA programa

Vreme realizacije: Jul - Avgust - 2015. godine

Ciljevi projekta: neformalno obrazovanje mladih romkinja kroz realizaciju programa stručnih obuka za sledeća zanimanja: kozmetičar/šminker, pedikir/manikir i muško-ženski frizer.

Stručno osposobljavanje romskih porodica

Naručilac: ADRA Adventistička razvojna i humanitarna organizacija

Vreme realizacije: Jul - Avgust - 2015. godine

Ciljevi projekta: U okviru projekta "Osnaživanje mladih romskih porodica radi smanjivanja traženja azila", Academia Educativa je realizovala programe stručnog osposobljavanja: elektro, građevinske, mašinske saobraćajne, prehrambene, ugostiteljske, uslužne struke, programi iz oblasti škole lepote.

Stručno osposobljavanje mladih Roma

Naručilac: Gradski sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda, Udruženje građana, Centar za humanost kulturu i pravoslavlje Alfa Beograd.

Vreme realizacije: 13.09.2014. - 15.11.2014.

Ciljevi projekta: Stručno osposobljavanje mladih Roma bez kvalifikacija za proces rada koje se odnosi na programe škole lepote - pedikir/manikir i informatičko opismenjavanje na nivou početnog informatičkog znanja (Windows, Word i Internet) rada na računaru.

Stručno osposobljavanje mladih Romkinja

Naručilac: Gradski Sekretarijat za Socijalnu zaštitu Grada Beograda, Romski centar za prava deteta.

Vreme realizacije: 17.11.2014. - 25.12.2014.

Ciljevi projekta: Stručno osposobljavanje mladih Romkinja za sticanje kompetencija koje se odnosi na programe škole lepote - pedikir/manikir.

Informatička obuka mladih sa invaliditetom - projekat „Inkluzivna akademija“

Naručilac: Forum mladih sa invaliditetom i Societe Generale banka

Vreme realizacije: 02.12.2013. - 31.01.2014.

Ciljevi projekta: Unapređivanje znanja i veština osoba sa invaliditetom kao i jačanje njihovih kompetencija na tržištu rada.

Stručno osposobljavanje za profil Rukovalac građevinskim mašinama, Rukovalac viljuškarima

Naručilac: Nordijska Inicijativa, Ministarstvo Odbrane Republike Srbije, Sektor za ljudske resurse - direkcija za promenu karijere.

Vreme realizacije: 16.01.2012. - 23.03.2012.

Ciljevi projekta: Stručno osobljavanje i usavršavanja za proces rada koje se odnosi na programe građevinske mehanizacije i rukovanje viljuškarima za korisnike programa „PRISMA” Ministarstva Odbrane Republike Srbije.

Stručno osposobljavanje za profil Operater na računaru

Naručilac: Nordijska Inicijativa, Ministarstvo Odbane Republike Srbije, Sektor za ljudke resurse - direkcija za promenu karijere.

Vreme realizacije: 16.01.2012. - 23.03.2012.

Ciljevi projekta: Doprinos sticanju i podizanju nivoa znanja iz oblasti informatičkog osposobljavanja i dobijanja evropskog pasoša ECDL za korisnike programa „Direkcije za promenu karijere” Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita Bezbednost i zdravlje na radu i zaštite od požara Beograd i Novi Sad

Realizovana u saradnji sa Visokom tehničkom školom iz Novog Sada i DVD Vračar

Naručilac: Nordijska Inicijativa, Ministarstvo Odbane Republike Srbije, Sektor za ljudke resurse - direkcija za promenu karijere.

Vreme realizacije: 16.01.2012. - 23.03.2012.

Ciljevi projekta: Podsticaj zapošljavanja kroz osposobljavanje polaznika za polaganje stručnih ispita i dobijanje licenci za dva stručna profila.

Stručno osposobljavanje za profil Rukovalac građevinskim mašinama, Rukovalac motornim kosilicama, Rukovalac autočistilicama

Naručilac: Javno komunalno preduzeće Higijena Pančevo

Vreme realizacije: 30.02 2012 .-19.03 2012.

Ciljevi projekta: Podizanje nivoa stručnih kompetencija zaposlenih i unapređenje znanja kroz upoznavanje sa novim principima rada u delatnosti.

Stručno osposobljavanje za profil Rukovalac dizalicom

Naručilac: JP Železnice Srbije

Vreme realizacije: 16.02 2012 .-16.03 2012.

Ciljevi projekta: Stručno osposobljavanje i usavršavanje za proces rada koji se odnosi na bezbedno i adekvatno RUKOVANJE DIZALICOM uz zaštitu rukovaoca i njegove okoline.

Stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za profil stolar

Izvor finansiranja: Ministarstvo rada i socijalene politike RS, Nacionalna služba za zapošljavanje Beograd

Vreme realizacije: 01.08.2011 – 21.10.2011

Ciljevi projekta: Izvođenje stručne obuke za nezaposlena lica u cilju sticanja novih znanja i stručnih kompetencija kako bi prekvalifikacijom stekli mogućnost zapošljavanja na novim radnim mestima.

Stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za profil pekar

Izvor finansiranja: Ministarstvo rada i socijalene politike RS, Nacionalna služba za zapošljavanje Beograd

Vreme realizacije: 15.08.2011- 3.11.2011

Ciljevi projekta: Izvođenje stručne obuke za nezaposlena lica u cilju sticanja novih znanja i stručnih kompetencija kako bi prekvalifikacijom stekli mogućnost zapošljavanja na novim radnim mestima.

Firme i Farme

Referenca: Evropska pomoć/130472/L/ACT/RS

Ugovor o grantu: 2010/259-104

Vodeći partner: RRS

Period implementacije: 1/2/2011 - 31/5/2012

Ciljevi projekta: - Da se olakša postizanje samoodrživosti i ekonomske nezavisnosti ugroženih izbeglica i raseljenih lica koji žive u kolektivnim centrima (KC) ili u privatnom smeštaju, pružajući im mogućnost ostvarivanja prihoda i stručnog osposobljavanja.
- Da se smanji broj interno raseljenih lica i izbeglica koje posluju u oblastima sive ekonomije.

Obuka za program proizvodnje i gajenja povrća na otvorenom prostoru za povratnike sa područja Kosova i Metohije, Klina

Izvor finansiranja: DANISH REFUGEE COUNCIL

Vreme realizacije: 24.09.2011.

Ciljevi projekta: Academia Educativa je u organizaciji DANISH REFUGEE COUNCIL i partenskom organizacijom NVO “Božur” realizovala stručno usavršavanje i obrazovanje polaznika kroz navedene seminare kako bi unapredili sistem rada i poslovanja za povratnike sa područja Kosova i Metohije.

Projekat stručnog osposobljavanja viška vojnog kadra Ministarstva odbrane Srbije finansiran od strane NTF - NATO poverilačkog fonda 2009-2011

Izvor finansiranja: IOM internacionalna organizacija za migracije

Vreme realizacije: 2009-2011

Ciljevi projekta: Academia Educativa je u organizaciji IOM internacionalna organizacija za migracije izvela programe obuka stručnog osposobljavanja viška vojnog kadra.

Stručno osposobljavanje za profil Rukovalac građevinskim mašinama, Rukovalac viljuškarima

Izvor finansiranja: Nordijska Inicijativa, Ministarstvo Odbrane Republike Srbije Sektor za ljudske resurse - direkcija za promenu karijere

Vreme realizacije: 26.09-25.12.2011.

Ciljevi projekta: U nameri da doprinese sticanju i podizanju nivoa znanja iz oblasti stručnog osposobljavanje i usavršavanja u procesu rada koje se odnosi na programe građevinske mehanizacije i rukovanje viljuškarima za korisnike programa „PRISMA” Ministarstva Odbrane Republike Srbije, Academia Educativa je 26.09.2011 započela i završila četvrti ciklus.

Stručno osposobljavanje nezaposlenih lica sa invaliditetom za profil pekar

Izvor finansiranja: Nacionalna služba za zapošljavanje Beograd

Vreme realizacije: 15.11.2010. – 18.03.2011.

Ciljevi projekta: Izvođenje stručne obuke za nezaposlena lica sa invaliditetom u cilju podizanja generičkih veština zapošljivosti.

Stručno osposobljavanje za profil Rukovalac stabilnim kompresorom

Izvor finansiranja: JP Železnice Srbije

Vreme realizacije: 10.06.-18.07 2011.

Ciljevi projekta: Izvođenje stručne obuke za zaposlena lica u cilju podizanja nivoa njihovih stručnih kompetencija.

Stručno osposobljavanje za profil Rukovalac građevinskim mašinama, Rukovalac viljuškarima

Izvor finansiranja: Nordijska Inicijativa, Ministarstvo Odbane Republike Srbije, Sektor za ljudke resurse - direkcija za promenu karijere

Vreme realizacije: Prva grupa 20. 04.2010 - 29.06.2010 god. / Druga grupa od 18.10 - 24.12.2010 god. / Treća grupa 10.02 - 07.04. 2011 god.

Ciljevi projekta: U nameri da doprinese sticanju i podizanju nivoa znanja iz oblasti stručnog osposobljavanja Academia Educativa započinje 20.04.2010. osposobljavanje za rad i usavršavanje u procesu rada koje se odnosi na programe građevinske mehanizacije za korisnike programa „PRISMA” Ministarstva Odbrane Republike Srbije. Obuku izvodi u kontinuitetu u nekoliko ciklusa.

Unapređenje položaja žena starijih od 45 godina

Izvor finansiranja: Gradska uprava grada Beograda

Vreme realizacije: maj 2010.- 15. avgust 2010.

Ciljevi projekta: Cilj ovog projekta koji se uspešno realizuje već drugi ciklus je stručno osposobljavanje nezaposlenih žena preko 45 godina za deficitarna zanimanja. Ovom vrstom obuke za različita zanimanja se stvaraju mogućnosti za zapošljavanje i ponovno uključivanje u svet rada.

Za zdravu porodicu posle razvoda

Izvor finansiranja: Gradska uprava grada Beograda

U organizaciji: Academia Educativa, NVO Otvorena Vrata, Udruženje samohranih roditelja su realizovale projekat koji se bavi roditeljima, članovima udruženja i njihovim problemima u očuvanju funkcionalnosti porodice i stvaranju novih odnosa.

Uz obaveštavanje o mogućnostima koje nude struka i znanje i ukazivanje na najadekvatnija rešnja koja vode ka zdravim porodičnim odnosima, u okviru projektnih radionica se radilo na prevazilaženju problema u nameri da se stekne ponovni mir i uslovi za stvaranje nove, što celovitije porodice.

Stručno osposobljavanje zaposlenih u ustanovi Beograd Vode

Izvor finansiranja: Beograd Vode

Vreme realizacije: 12.08.2010.- 6.10.2010

Ciljevi projekta: Zanatsko osposobljavanje za profil Rukovalac motornim testerama – kosilicama i Rukovalac motornim pumpama. Stručnoj obuci prisustvovali 34 polaznika. Academia Educativa je omogućila da svi polaznici budu uključeni u oba obrazovna profila, tako da su svi polaznici obučeni za oba programa.

Znanjem do jednakosti

Izvor finansiranja: Gradska uprava grada Beograda

Vreme realizacije: od 1.4.2010. do 15.7.2010.

Ciljevi projekta: NVO Otvorena vrata, Academia Educativa i organizacija Dositej su partnerski učestvovali u realizaciji projekta "Znanjem do jednakosti”. Cilj projekta je da utiče na svest učenika romske nacionalnosti o nephodnosti sticanja stručne spreme kao preduslova za jednakost u društvenoj zajednici. Projektom su obuhvaćeni učenici od 3. do 8. razreda osnovne škole. Kroz 10 interaktivnih radionica biće obrađene teme koje najviše pogađaju decu romske nacionalnosti i koje mogu uticati na smanjenje njihovog osipanja iz školskog sistema: obrazovanje (ciljevi i efekti obrazovanja, zapošljivost i socijalna sigurnost), učenje (sticanje radnih navika, redovno pohađanje nastave, i izrada domaćih zadataka,itd), seksualno vaspitanje (prevencija maloletničke trudnoće i polno prenosivih bolesti), higijena - zdrav način života (lična higijena, higijena hrane i životnog prostora, zdrava ishrana), odnosi u vršnjačkom okruženju (mirno rešavanje konflikata), zloupotreba psihoaktivnih supstanci (posebno duvana i alkohola), sakupljanje sekundarnih sirovina (opasni otpadi, zaštita od opasnih otpada i načini bezbednog skladištenja).

Evropska komisija (IPA projekti) CWS

Izvor finansiranja: Evropska komisija (IPA projekti) CWS

Reference: Europe Aid/127377/L/ACT/RS

Budget line: 01630907SER01/09/11

Vreme realizacije: 1.4.2009. - 30.9.2010.

Ciljevi projekta: Academia Educativa je u saradnji sa Novim Mostovima za Evropsku Komisiju (IPA projekti) CWS izvela obuku za 30 polaznika članova 246 porodica koje su u stanju ugroženog socijalnog statusa iz 13 siromašnih mesta iz unutrašnjosti Srbije.
Namera ovog projekta je da se stručnim osposobljavanjem stvore uslovi za pokretanje sopstvenog posla kroz ekonomsko osnaživanje.

Druga šansa

Vreme realizacije: 02.12.2009 - 02.03.2010.

Ciljevi projekta: Stručno osposobljavanje učenika iz Škola za osnovno obrazovanje odraslih Academia Educativa u okviru projekta "Druga šansa", koji finansira Gradska uprava grada Beograda, realizuje zanatsko osposobljavanje mladih iz ŠOO Braća Stamenković. Mladima bez kvalifikacija se na ovaj način pruža šansa za uključenje u svet rada i stvaraju uslovi za preuzimanje drugih društvenih uloga u zajednici (ekonomske, političke, kulturne, i dr.).

Poboljšanje položaja nezaposlenih žena starijih od 45 godina

Vreme realizacije: 01.01.2009 - 01.09.2009

Ciljevi projekta: Period tranzicije izazvao je ‘’gašenje’’ velikog broja radnih mesta u neprofitabilnim preduzećima, a u procesu privatizacije otpušten je veliki broj radnika koji su najčešće predstavljali tehnološki višak. Racionalizacija radnih mesta u društvenim delatnostima takođe je rezultirala velikim brojem otpuštenih lica.

Akademija Edukativa realizuje zanatsko osposobljavanje nezaposlenih žena starijih od 45 godina, prijavljenih Nacionalnoj službi za zapošljavanje - Filijala za grada Beograd. Projekat finansira Gradska uprava grada Beograda i njime je obuhvaćeno 5 nekvalifikovanih žena koje se osposobljavaju za, inače deficitarna, zanimanja iz oblasti ugostiteljstva. Zbog velikog interesovanja Educativa je odlučila da besplatno obuči još dve polaznice.

Obuka traje tri meseca i sastoji se od teorijske nastave (30%), koja je već završena i praktične obuke (70%), koja je u toku i koja se realizuje u objektima prestižne beogradske ugostiteljske kuće ’’Kazina’’. Po završenoj obuci polaznice će polagati završni ispit i dobiće sertifikate o zanatskoj osposobljenosti na osnovu kojih će moći ili da se zaposle kod poslodavaca ili da počnu da se bave samostalnom delatnošću.

Ovakvom vrstom obuke – stručnim osposobljavanjem za različita zanatska zanimanja – stvaraju se mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih žena koje već dugo čekaju na posao. Uključivanjem u svet rada one će poboljšati lični i materijalni položaj svojih porodica.

Ovo je jedan od načina za smanjenje broja siromašnih u našem društvu i za podizanje njihovog životnog Standarda, kao i za afirmaciju načela ravnopravnosti i jednakih šansi za sve.

Poboljšanje položaja mladih Romkinja i Roma bez kvalifikacija

Vreme realizacije: 01.09.2009- 01.04.2010.

Ciljevi projekta: Academia Educativa se nalazi na početku realizacije projekta ’’Poboljšanje položaja mladih Romkinja i Roma bez kvalifikacija’’ koji finansira Ministarstvo za omladinu i sport Republike Srbije.

Projektom će biti obuhvaćeno po 30 polaznika iz opština Pančevo i Bogatić, koji će kroz tromesečnu obuku, koju realizuje Academia Educativa biti zanatski osposobljeni za različita zanimanja u skladu sa odgovarajućim podacima filijala Nacionalne službe za zapošljavanje o deficitarnosti zanimanja.

Obuka traje tri meseca i sastoji se od teorijske nastave (30%), koja je već završena i praktične obuke (70%), koja je u toku i koja se realizuje u objektima prestižne beogradske ugostiteljske kuće ’’Kazina’’. Po završenoj obuci polaznice će polagati završni ispit i dobiće sertifikate o zanatskoj osposobljenosti na osnovu kojih će moći ili da se zaposle kod poslodavaca ili da počnu da se bave samostalnom delatnošću.

Ovaj projekat je nastavak već realizovanog, izuzetno uspešnog projekta koji je pod istim nazivom relizovan u opštinama Obrenovac i Šabac i koji je obuhvatio više od 80 mladih Romkinja i Roma, koji su kroz različite programe obrazovne ustanove Akademia Edukativa uspešno završili obuku i stekli diplome o zanatskoj osposobljenosti na osnovu kojih mogu osnovati samostalne zanatske radnje ili se zaposliti kod odgovarajućeg poslodavca.

Podizanje nivoa znanja engleskog jezika studenata sa hendikepom

Ciljevi projekta: Projekat ’’Podizanje nivoa znanja engleskog jezika studenata sa hendikepom’’, koji finansira Gradska uprava grada Beograda, Academia Educativa realizuje kroz odličnu saradnju sa Udruženjem studenata sa hendikepom i ima za cilj da kroz intenzivne kurseve engleskog jezika podigne nivo jezičkog znanja, čime će im se obezbediti jedna od ključnih kompetencija za zapošljavanje u 21. veku.

Glavni cilj projekta je da se studentima sa hendikepom omogući postizanje boljih rezultata u sudiranju, korišćenje inostrane literature, sticanje fakultetske diplome i stvaranje mogućnosti za lakše uključivanje u svet rada, što je preduslov samostalnog, aktivnog, društveno ispunjenog i sadržajnog života u zajednici. Znanje engleskog jezika će podići i nivo komunikacije sa mladima iz drugih socijalnih grupa, sa mladima iz drugih zemalja, kao i korišćenje najrazličitijih informacionih i internet servisa.

Znanje engleskog jezika je i jedna od pet kompetencija koje je objavio Savet obrazovanje EU, imajuči na umu činjenicu da je informatička revolucija donela dominaciju engleskog jezika nad drugim svetskim jezicima.

Engleski jezik je postao službeni jezik mnogih država i njegovo poznavanje je osnov za razmenu iskustava u najrazličitijim oblastima života i rada, za upoznavanje različitih kultura i naroda, preduslov za elektronsku komunikaciju, itd. Iako u Beogradu ima mnogo obrazovnih centara koji organizuju tečajeve za učenje jezika, na žalost, nijedan od njih nema obezbeđenu pristupačnost za studente i druga lica sa hendikepom. Arhitektonske barijere negiraju princip jednakih mogućnosti za osobe sa hendikepom pa ovaj projekat predstavlja mali doprinos, do rešavanja mnogo krupnijih društvenih problema vezanih za osobe sa hendikepom, kao što su nedopustive predrasude, diskriminacija, socijalna izolovanost, zanemarljiva vaninstitucijalna podrška, zanemarljiva uključenost u svet rada, itd.

Priprema učenika 8. razreda romske nacionalnosti za polaganje kvalifikacionih ispita iz srpskog jezika i matematike

Učenjem do jednakih šansi

Učenje srpskog jezika za decu od 7 do 11 godina romske nacionalnosti.

Internet opismenjavanje starijih Beograđana

Program informatičkog opismenjavanja penzionera u Dnevnim centrima i klubovima za stara lica.

Čuvari plave planete

Interaktivne radionice za učenike 6. i 7. razreda osnovne škole za sticanje znanja iz oblasti zaštite životne sredine, posebno o uticaju, sakupljanju i reciklaži elektronskog otpada.

Seminari
 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Academia Educativa je akreditovala 2010/2011. programe za stručno usavršavanje, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora od strane ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA, Ministarstva Prosvete.

1.Energetska efikasnost – vazduh, voda, hleb 21. veka

Kataloški br.163 izborni

Autori: prof. dr Miloš Grujić i mr Miodrag Grujić

Teme: Uvod o energiji – definicija, podela, pojam energetike; Neobnovljivi izvori energije – ugalj, nafta, gas, nuklearna goriva, uljni škriljci i bitu minozni peskovi; Domaći potencijali neobnovljivih izvora energije; Obnovljivi izvori energije – biomasa, biogas, energija vetra, sunca, vode, otpada, mora i okeana, geotermalna energija; Domaći potencijali obnovljivih izvora energije; Energetska efikasnost na globalnom nivou – svetski problem; Ugroženost i zaštita životne sredine; Životna sredina – međunarodni sporazumi, stanje i obaveze Srbije; Energetska efikasnost u domaćinstvima i zgradama; Energetska efikasnost u javnim i komercijalnim delatnostima, saobraćaju i industriji; Energetska efikas nost na nivou ojedinca i manjih zajednica; Radionica: Kreiranje mera energetske efikasnosti na zadatom primeru.

Ciljna grupa: nastavnici fizike, biologije, hemije, geografije, tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnim školama i nastavnici koji predaju predmete iz oblasti prirodnih nauka u srednjim školama.

Trajanje: dva dana (16 sati)

2. Bazična saznanja i novine u endokrinologiji i dijabeteologiji

Kataloški br.272 izborni

Autori: prof. dr Predrag Đorđević, mr med. dr Draško Gostiljac i dr Miroljub Ilić

Teme: Građa, normalna funkcija i regulacija; Patološka stanja i dijagnoza; Terapija oboljenja endokrinih žlezda; Epidemiologija i etiopatogeneza; Dijagnoza i terapija diabetes mellitus-a (šećerne bolesti); Socijalno-medicinski aspekti navedenih oboljenja.

Ciljna grupa: profesori zaposleni u srednjim medicinskim školama (lekari opšte medicine, lekari specijalisti: opšte medicine, interne medicine, ginekologije, pedijatrije i sl.)

Trajanje: dva dana (16 sati)

3.Infektivne bolesti i imunizacije

Kataloški br.276 izborni

Autor: doc. dr Srđan Pašić

Teme: Opšti principi pristupa infektivnom bolesniku; Mere i postupci u zbrinjavanju bolesnika; Dijagnostika i terapija određenih infekcija; Imunizacija i prevencija infekcija.

Ciljna grupa: nastavnici zaposleni u srednjim medicinskim školama (lekari opšte medicine, lekari specijalisti: opšte medicine, interne medicine)

Trajanje: dva dana (8 sati)

4. Novine u dijagnostici i terapiji kardiovaskularnih oboljenja

Kataloški br.281 obavezan

Autor: doc. dr Siniša Pavlović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Pejsmejker centar, Klinički centar Srbije.

Teme: Novine u dijagnostici i terapiji kardiovaskularnih oboljenja.

Ciljna grupa: profesori u srednjim stručnim školama medicinskog usmerenja.

Trajanje: jedan dan (8 sati).

5. Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti

Kataloški br.282 obavezan

Autor: mr dr Ana Jovićević

Teme: Značaj malignih bolesti u našoj zemlji i svetu; Način nastanka malignih bolesti (kancerogeneza); Dijagnostika i lečenje malignih bolesti; Karkteristike najčešćih malignih bolesti; Faktori rizika: pušenje, ishrana, fizička aktivnost, alkohol, infekcije, hormonski faktori, jonizujuće i UV zračenje i dr.); Uloga genetskih faktora u nastanku malignih bolesti; Mogućnosti prevencije malignih bolesti; Značaj ranog otkrivanja malignih bolesti; Skrining-programi; Aktivnosti za prevenciju i ra no otkrivanje malignih bolesti u našoj zemlji (nacionalni programi, aktivnosti nevladinih organizacija i medija); Aktivan pristup očuvanju i unapređenju zdravlja – odgovornost društva i lična odgovornost.

Ciljna grupa: zdravstveni radnici zaposleni u srednjim medicinskim školama.

Trajanje: jedan dan (8 sati).

U trendovima kuvarstva i poslastičarstva

Kataloški br.298 izborni

Autor: prof. Petar Gracun

Realizatori: prof. Petar Gracun, prof. Jordan Nastanović i prof. Zoran Mišković.

Teme: Gastronomske inovacije; Brendovi hrane, pića u Srbiji; Pokušaj uvođenja strukovnih naziva u etno-gastronomskoj ponudi; Pokušaj uvođenja strukov nih naziva u etno-gastronomskoj ponudi; Proces rada u pripremi gotovih gastronomskih proizvoda − koristeći termičku obradu/doradu od pripremljenih polugotovih proizvoda; Poslastičarsko-pekarski proizvodi; Priprema gotovih gastronomskih proizvoda – set menija; Artistika.

Ciljna grupa: nastavnici u srednjim stručnim školama koji predaju sledeće predmete: Kuvarstvo, Poslastičarstvo, Pekarstvo.

Trajanje: tri dana (24 sata)

SAVETOVANJE

Academia Educativa je realizovala 13.decembra 2013. jednodnevno savetovanje za direktore osnovnih i srednjih škola Republike Srbije.

Tema: Zakonske obaveze direktora obrazovno vaspitne ustanove u skladu sa novim zakonskim propisima (Organ upravljanja u ustanovi; Radno pravni status zaposlenih; Disciplinska odgovornost učenika; Verifikacija ustanove; Savet roditelja u ustanovi; Učenički parlament; Ocenjivanje u školi...)

Predavači: Bogoljub Lazarević, dipl istoričar; Biljana Antić , dipl pravnik.

Academia Educativa je realizovala 29.avgusta 2014. jednodnevno savetovanje za direktore i sekretare predškoliskih ustanova Republike Srbije.

Tema: Zakonske obaveze direktora predškolskih ustanova u skladu sa novim zakonskim propisima (Novine u zakonskoj regulativi; Vođenje evidencije u predškolskoj ustanovi; Stručno usavršavanje i napredovanje vaspitača i stručnih saradnika i efekti stručnog usavršavanja; Radno pravni status zaposlenih; Usaglašenost statuta i ostalih akata sa zakonskim odredbama; ...)

Predavači: Bogoljub Lazarević, dipl istoričar; Biljana Antić , dipl pravnik.