Specijalisticki kursevi

MENADŽMENT I MARKETING

Program iz oblasti menadžmenta i marketinga koncipiran je tako da unapredi poslovanje i obezbedi uvođenje principa savremenog poslovanja kroz edukaciju rukovodećeg kadra iz oblasti:


  • organizacije rada
  • upravljanja ljudskim resursima
  • uvođenja standarda kvaliteta
  • istraživanja tržišta
  • osnova marketinga
  • poslovne komunikacije i odnosa s javnošću...

Fond časova: 32

Trajanje: dva meseca.

KONTAKT EMAIL

kultura@academiaeducativa.org