Likovna i primenjena umetnost

LIKOVNA I PRIMENJENA UMETNOST

Likovna i primenjena umetnost obuhvataju programe umetničkog izražavanja kroz primenu raznih tehnika: ulja na platnu, akrilnih boja, uglja, akvarela, vajanja, keramike i dr. kroz koje polaznici na zadate i slobodne teme mogu izražavati svoje umetničke i kreativne potencijale.

Likovna igraonica za predškolski uzrast

Program radionice namenjen je deci od 4 do 7 godina i usmeren je na kreativan rad kroz istraživanje i eksperimentisanje materijalom, igru boja i oblika koja ima za cilj da kroz igru razvije i usmeri dečiju kreativnost i ljubav prema likovnom izražavanju. Akcenat se stavlja na stvaralački proces, a ne na likovni rezultat.

Fond: 72 časa, trajanje 9 meseci, dinamika 2x1 čas

Crtanje i slikanje za školski uzrast

Program namenjen deci školskog uzrasta usmeren je na razvijanje sklonosti i interesovanja za likovno izražavanje, posticanje maštovitosti kroz bogastvo oblika, linija, boja, tehnika, sa ciljem formiranja elementarne estetske kulture.

Fond: 96 časova, trajanje 8 meseci, dinamika 1x3 časa

Crtanje i slikanje za odrasle

Program je usmeren na sticanje znanja iz oblasti likovne umetnosti kroz upoznavanje i savladavanje crtačkih i likovnih veština koje omugućavaju polaznicima da svoju sklonost iskažu likovnim izražavanjem i da deo slobodnog vremena provedu uživajuci u crtanju i slikanju.

Fond: 128 časova, trajanje 8 meseci, dinamika 1x4 časa

Umetnička keramika

Programom se stiču znanja iz oblasti unikatne i skulpturalne keramike (oblikovanje gline, rad na grnčarskom kolu, rad sa kalupima, pečenje u keramičkoj peći, farbanje i glaziranje).

Fond: 48 časova, trajanje 3 meseca, dinamika 1x4 časa

Slikanje na svili

Program obuhvata tehniku slikanja na svili (kombinacija upotrebe gutte, nanošenje boje akvarel tehnikom, kombinacije voska i slikanja kistom, razne kombinacije sa airbrushom) te polaznici mogu da nauče naslikati slike na svili, upotrebne ili dekorativne predmete.

Fond: 48 časova, trajanje 3 meseca, dinamika 1x4 časa

Vajanje

Program osposobljava polaznike za modelovanje u glini po gipsanom modelu, pripremu i izlivanje negativa i pozitiva u gipsu i patiniranje.

Fond: 48 časova, trajanje 3 meseca, dinamika 1x4 časa

Kurs dekorativne minijature

Program je usmeren ka sticanju celovitih i sistematizovanih, osnovnih znanja o tehnikama, principima i postupcima rada koji su karakteristični za slikanje tradicionalne srednjevekovne kao i savremene dekorativne minijature. Rukom slikana minijatura u kontestu savremne kulture življenja najviše se koristi kao dekorativni elment u enterijeru ili kao prigodan poklon. Nivo stečenih znanja i veština na ovom kursu omogućava polaznicima da se slikanjem minijatura bave potpuno samostalno u formi kreativniog hobija ili u formi dopunske delatnosti.

Fond: 50 časova, trajanje 3 kalendarska meseca, dinamika 1x4 časa sedmično.

Kurs/škola: Umetnost i Veština Ikonopisanja

Program je usmeren ka sticanju celovitih i sistematizovanih, osnovnih znanja o tehnikama, principima i postupcima rada koji su karakteristični za umetnosti ikonopisanja, kao i o prirodi, osobinama, značaju i funciji hriščanske ikone. Nivo stečenih znanja i veština na ovom kursu omogućava polaznicima da se ikonopisanjem bave potpuno samostalno u formi kreativniog hobija ili u formi dopunske delatnosti.

Fond: 80 časova, trajanje 4 kalendarska meseca, dinamika 1x4 časa sedmično.

Dekupaž

Dekupaž je tehnika dekorisanja predmeta ili nameštaja komadima papira. Ova tehnika u Evropi je popularna decenijama, ali kod nas sad doživljava procvat. Koncept nastave podrazumeva: upoznavanje sa osnovama tehnike, osnovne materijale koji se koriste i njihovu primenu (casopisi, novine, knjige, salvete, flajeri),učenje o tehnici lepljenja na odabrani predmet, obrada gotovog predmeta, lakiranje i smirglanje.
Napredna tehnika podrazumeva rad sa pirinčanim papirom i lepljenje većih komada na većim predmetima i komadima nameštaja (stolovi, ogledala, ramovi za slike, tegle,s vece,zidni sat, itd.)

Fond: 16 časova, trajanje 1 mesec.

KONTAKT EMAIL

kultura@academiaeducativa.org