Žaklina Bogavac

ŽAKLINA BOGAVAC

Direktor

Diplomirala andragogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske specijalistističke studije iz oblasti Menadžment u obrazovanju završila je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.


Vedrana Stanojević

VEDRANA STANOJEVIĆ

pomoćnik direktora i koordinator Centra za strane jezike

Diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Olivera radovanović

OLIVERA RADOVANOVIĆ

koordinator Centra za stručno osposobljavanje

Diplomirala francuski jezik i književnost na Filološkom fakutetu Univerziteta u Beogradu.


Dragana Jurošević

DRAGANA JUROŠEVIĆ

koordinator za programe – Academia Educativa Šabac

Završila gimnaziju, prirodno-matematički smer u Šapcu


Ivana Marković

IVANA MARKOVIĆ

koordinator centra za stručno osposobljavanje

Diplomirala hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.