Žaklina Bogavac

ŽAKLINA BOGAVAC

Direktorka

Diplomirala andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila postdiplomske specijalističke studije Menadžment u obrazovanju na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.


Ivana Čolić

IVANA ČOLIĆ

Koordinator za programe i projekte

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.


Vedrana Stanojević

VEDRANA STANOJEVIĆ

Nastavnica engleskog jezika

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Gordana Tunić

GORDANA TUNIĆ

Nastavnica informatike i računarstva

Diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.


Maša Milićević

MAŠA MILIĆEVIĆ

Nastavnica engleskog jezika

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Jelena Milić

JELENA MILIĆ

Nastavnica italijanskog jezika

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Bojana Baluk

BOJANA BALUK

Nastavnica turskog jezika

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Mitar Kržić

MITAR KRŽIĆ

Nastavnik teorijsko-praktične nastave mašinske struke

Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Andrija Stojić

ANDRIJA STOJIĆ

Nastavnik teorijsko-praktične nastave elektro struke

Diplomirao elektroenergetiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Splitu, osnivač Jadran Univerzal preduzeća.


Vukosav Knežević

VUKOSAV KNEŽEVIĆ

Nastavnik ugostiteljske struke, usluživanja i praktične nastave

Diplomirao na Višoj ugostiteljskoj školi i na Fakultetu oganizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.


Kata Zeković

KATA ZEKOVIĆ

Nastavnik modelarstva

Diplomirala na Višoj politehničkoj školi Univerziteta u Beogradu.


Zorica Đergović

ZORICA ĐERGOVIĆ

Nastavnik pevanja starogradske muzike

Diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.


Jela Gazdić

JELA GAZDIĆ

Nastavnik poslovne korespondencije i tehnike slepog kucanja

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Maja Veličković

MAJA VELIČKOVIĆ

Nastavnica engleskog jezika

Diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu.


Maja Veličković

JELENA PROROČIĆ

Nastavnica engleskog jezika

Diplomirala opštu lingvistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu.


Isidora Trifunović

Isidora TrifunoviĆ

Nastavnica španskog i engleskog jezika

Diplomirala španski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu.


Srđan Đile Marković

SrĐan Đile MarkoviĆ

Profesor slikarstva

Diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Završio postdiplomske magistarske studije slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu.


Vladimir Vlajić

Vladimir VlajiĆ

Profesor slikanja

Diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Završio postdiplomske magistarske studije grafike na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu.


Ana Marković

Ana MarkoviĆ

Nastavnica stručne praktične nastave za pedikir i manikir

Završila Školu za negu lepote u Beogradu.


Hermina Ćosić

Hermina ĆosiĆ

Nastavnica stručne teorijsko praktične nastave za program kozmetike

Diplomirala na Visokoj zdravstvenoj školi u Beogradu, smer visoki estetičar kozmetičar.


Nevena Vujasinović

Nevena VujasinoviĆ

Nastavnica stručne teorijsko praktične nastave za program kozmetike

Diplomirala na Visokoj zdravstvenoj školi u Beogradu, smer visoki estetičar kozmetičar.


Milica Jevtić Kozomara

Milica JevtiĆ

Nastavnica za profil profesionalnog šminkera

Licencirani predavač za obuku šminke od instituta Alexandro Flamingo iz Rima. Osvojila predstižne nagrade Yves Saint Laurent avgust 2008 : 3 mesto za Training Seminar Reports Yves Saint Laurent februar 2009 : 1 mesto za najboljeg trenera u Evropi I Maloj Aziji.


Spomenka Pistinjat

Spomenka Pistinjat

Profesorka teorijske nastave prehrambene struke

Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.


Aleksandar Todorović

Aleksandar TodoroviĆ

Nastavnik grafičkih i programa za animaciju

Diplomirao grafički dizajn na Višoj politehničkoj školi u Beogradu.


Marija DimitrijeviĆ

Marija DimitrijeviĆ

Nastavnik slikanja na svili

Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti, odsek - dizajn tekstila.


Maja Prostran

Maja Prostran

Arapski jezik

Diplomirala arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu.


Sandra Veljković

Sandra VeljkoviĆ

Grčki jezik

Diplomirala grčki jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu.


Olivera Radovanović

Olivera RadovanoviĆ

Nastavnica francuskog jezika

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Sanja Dinić

Sanja DiniĆ

Nastavnica ruskog jezika

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Goran Marić

Goran MariĆ

Nastavnik masaže

Diplomirao na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, zvanje strukovni fizioterapeut.


Bećir Đevšić

BeĆir ĐevŠiĆ

Organizator programa u Loznici

Završio srednju tehničku školu u Loznici.


Ljubica Carević

Ljubica CareviĆ

Urednica sajta

Diplomirala na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.