Kursevi stranih jezika za mlade

USLUGE PREVOĐENJA

U okviru usluga prevođenja nudimo:

PISMENO PREVOĐENJE:


prevođenje opštih tekstova i poslovnih dopisa,
prevođenje brošura, kataloga, uputstava, priručnika i slično,
prevođenje svih vrsta ugovora i dokumenata (pravo, finansije, marketing, ekonomija...),
prevođenje naučnih i doktorskih radova,
prevođenje stručnih tekstova (mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, medicina, farmacija...)
prevođenje dokumentacije sa interneta,
prevođenje web prezentacija,
lekturisanje i korekcija teksta


PREVOĐENJE SA SRPSKOG NA VIŠE OD 20 SVETSKIH JEZIKA I OBRNUTO


STANDARDNA PONUDA
Opšti tekst: 475,00 RSD po prevodilačkoj strani + PDV
Stručni tekst: 750,00 RSD po prevodilačkoj strani + PDV
Prevod sa overom sudskog tumača: 1.175 RSD po strani + PDV


*prevodilačka strana podrazumeva 1.800 karaktera sa razmacima
*cene mogu varirati u odnosu na standardnu ponudu u zavisnosti od obima i roka za dostavu prevoda

USMENO PREVOĐENJE:


-KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE


Usluga konsekutivnog prevođenja za ENGLESKI, NEMAČKI, FRANCUSKI, ITALIJANSKI, RUSKI,ŠPANSKI
po satu: 7.200,00 RSD
po danu (duže od 4 sata): 29.880,00 RSD
Usluga konsekutivnog prevođenja za POLJSKI, ČEŠKI, SLOVAČKI, MAĐARSKI, RUMUNSKI, GRČKI, SLOVENAČKI, BUGARSKI, ALBANSKI, HRVATSKI
po satu: 6.000,00 RSD
po danu (duže od 4 sata): 24.900,00 RSD
Usluga konsekutivnog prevođenja za ŠVEDSKI, FINSKI, DANSKI, HOLANDSKI, PORTUGALSKI, ESTONSKI, LETONSKI, LITVANSKI, ROMSKI, ARAPSKI, KINESKI, JAPANSKI
po satu: 8.400,00 RSD
po danu (duže od 4 sata): 34.860,00 RSD


-SIMULTANO PREVOĐENJE


Usluga simultanog prevođenja za ENGLESKI, NEMAČKI, FRANCUSKI, ITALIJANSKI, RUSKI,ŠPANSKI
po satu: 7.200,00 RSD
po danu (duže od 4 sata): 29.880,00 RSD
Usluga simultanog prevođenja za POLJSKI, ČEŠKI, SLOVAČKI, MAĐARSKI, RUMUNSKI, GRČKI, SLOVENAČKI, BUGARSKI, ALBANSKI, HRVATSKI
po satu: 6.000,00 RSD
po danu (duže od 4 sata): 24.900,00 RSD
Usluga simultanog prevođenja za ŠVEDSKI, FINSKI, DANSKI, HOLANDSKI, PORTUGALSKI, ESTONSKI, LETONSKI, LITVANSKI, ROMSKI, ARAPSKI, KINESKI, JAPANSKI
po satu: 8.400,00 RSD
po danu (duže od 4 sata): 34.860,00 RSD