Trgovina

USLUŽNA DELATNOST

Aranžer, cvećar, dekorater, firmopisac, fotograf, izrada kožne galanterije, kinooperater, knjigovezac, kožar, krojenje i šivenje, lovočuvar, magacioner, obućar, optičar, pržioničar i pekar kafe, radnik na FTO, tapetar - dekorater, gerontodomaćica i dr.

Fond, trajanje i dinamika relizacije kursa

Realizacija programa obuke traje 3 meseca sa fondom praktične obuke od 240 časova i teorijsko - konsultativne nastave od 64 časa.

Predmeti: osnovi struke, tehnologija zanimanja, organizacija rada i zaštita na radu i praksa.

Sertifikacija

Nakon realizovanog nastavnog plana i završene obuke polaznici polažu završne ispite. Polaznicima koji su položili završni ispit izdaju se uverenja i sertifikati za obavljanje delatnosti za koje su se obučavali, a koje uz opšte i posebne uslove po Zakonu o privrednim društvima mogu obavljati samostalno i na način predviđen posebnim zakonom za pojedine delatnosti utvrđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Polaganje za sertifikat

Ukoliko potencijalni kandidati rade na određenim poslovima, a ne poseduju odgovarajuća znanja ili sertifikate, Academia Educativa može organizovati proveru znanja programa stručnog osposobljavanja pred odgovarajućom ispitnom komisijom, a uz potvrdu da radnik već radi na tim poslovima najmanje tri meseca. Nakon položenih ispita izdaje se sertifikat da je polaznik osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti u struci i zanimanju.

KROJENJE I ŠIVENJE

Početni nivo obuhvata osnovna tekstilna-tehnološka znanja, grafičku i praktičnu obradu i izvođenje osnovnih elemenata krojenja i šivenja. Zastupljeni su modeli jednostavnih linija uz neophodne prateće detalje (jednostavne suknje ili bluze)

Fond: 45 časova, trajanje: 2 meseca

Srednji nivo programski obuhvata šivenje odevnih predmeta koji su zahtevniji u tehničko-tehnološkom smislu (haljine, košuljice, kostimi)

Fond: 45 časova, trajanje: 2 meseca

Viši nivo podrazumeva konstrukciju/modeliranje odevnih predmeta. Obuhvata znanja iz prethodnih nivoa, šivenje kaputa, kostima, kao i modeliranje odevnih predmeta. Nakon obuke i položenih ispita VIŠEG nivoa, dobija se sertifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje ŠIVAČ/KROJAČ sa kojim se stiče pravo za bavljenje ovom vrstom delatnosti.

Fond 45 časiva, Trajanje 2 meseca


MODELIRANJE

Fond: 160 časova, trajanje: 2 meseca


KURS ZA NEGOVATELJA

Osposobljavanje za veštinu negovanja bolesnih i starijih programski obuhvata:

- Poznavanje osnovnih principa socijalne zaštite i negovateljstva;
- Socijalno funkcionisanje domova za stara lica
- Komunikacija sa drugima i pristup resursima zajenice za stare
- Upravljanje informacijama koje se zahtevaju za rad u sektoru sa starijim osobama
- Nutricionistička vrednost namirnica u kontekstu pružanja nege;
- Pomoć starima u održavanju samostalnosti – nabavka namirnica, održavanje higijene, spremanje i održavanje kreveta, praćenje prilikom odlaska kod lekara i sl.
- Identifikacija spec ifičnih potreba i hitnih slučajeva, kontaktiranje medicinskih i socijalnih službi i pružanje prve pomoći, kao i pomoći prilikom uzimanja propisanih lekova.

Fond: 240 časova, trajanje: 2 meseca


KONTAKT EMAIL

zanati@academiaeducativa.org