Kurs za frizer

KURS ZA ZANIMANJE FRIZER

Obuka za frizera predstavlja stručno osposobljavanje za efikasno, stručno i kreativno obavljanje poslova u okviru frizerskog zanimanja i pripremanje za dalje obrazovanje i usavršavanje u struci.

Početni program obuhvata osnovne frizerske procedure, tehnike oblikovanja kose i šišanja kroz forme frizura od klasičnih do modernih linija i dr. Obuka traje 3 meseca sa ukupnim fondom od 106 časova. Ukoliko se praksa realizuje u frizerskom salonu, obuka obuhvata fond od 240 časova.

Predmeti: osnovi struke, tehnologija zanimanja, građa i funkcija kože, praksa.

Viši program obuhvata oblikovanje frizura trend kolekcija, izrada punđi trend kolekcija, takmičaraska i revijska šišanja i dr. Obuka traje 2 meseca sa ukupnim fondom od 36 časova.

Academia Educativa organizuje program za frizere sa poznatom evropskom kućom KEUNE.

Sertifikacija – dobijanje diploma

Nakon realizovanog nastavnog plana i završene obuke polaznici polažu završne ispite. Polaznicima koji su položili završni ispit izdaju se uverenja i sertifikati za obavljanje delatnosti za koje su se obučavali, a koje uz opšte i posebne uslove po Zakonu o privrednim društvima mogu obavljati samostalno i na način predviđen posebnim zakonom za pojedine delatnosti utvrđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Polaganje za sertifikat

Ukoliko potencijalni kandidati rade na određenim poslovima, a ne poseduju odgovarajuća znanja ili sertifikate, Academia Educativa može organizovati proveru znanja programa stručnog osposobljavanja pred odgovarajućom ispitnom komisijom, a uz potvrdu da radnik već radi na tim poslovima najmanje tri meseca. Nakon položenih ispita izdaje se sertifikat da je polaznik osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti u struci i zanimanju.

Vlasuraljstvo

Vlasuljarstvo spada u primenjene umetnosti, zanat koji je trenutno u usponu zbog  sve popularnije nadogradnje kose i perika. U svetu je ovaj zanat kao umetnost veoma priznat. Sama ideja kursa je da polaznici po zavrsetku obuke mogu za sopstvene potrebe ili  za potrebe posla napraviti nadogradnju, veštacke trepavice, tupee i razne vlasuljarske dodatke.

Fond: 40 časova, trajanje: 2 meseca, dinamika 2x3 časa nedeljno

KONTAKT EMAIL

kultura@academiaeducativa.org