Administrativna zanimanja

ADMINISTRATIVNA ZANIMANJA

Kurs knjigovodstva

Kurs knjigovodstva obuhvata osposobljavanje za vođenje poslovnih i finansijiskih knjiga sa upotrebom računara za knjigovođe, obračunske radnike, blagajnike i likvidatore.

Program kursa se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela koji obuhvata:


  • Finansijsko knjigovodstvo,
  • Robno knjigovodstvo,
  • Materijalno knjigovodstvo,
  • Blagajničko poslovanje,
  • PDV evidencije,
  • Finansijski izvještaji

Fond: 50 časova, 25 časova na računaru, Trajanje: 4 meseca, Dinamika 1x4 časa

Poslovni sekretar

Program obuhvata daktilografiju slepog kucanja na računarima, poslovni engleski jezik, pravopis srpskog jezika, službenu korespodenciju, sekretarsko poslovanje i poslovnu kulturu.

Trajanje: 4 meseca, Fond 127 časova

Tehnika slepog kucanja na računaru

Program obuhvata sistem slepog kucanja na računaru: desetoprsno kucanje, oblikovanje teksta, službena korespodencija, Word

Trajanje: 1,5 mesec, Fond 36 časova

Sertifikacija

Nakon realizovanog nastavnog plana i završene obuke polaznici polažu završne ispite. Polaznicima koji su položili završni ispit izdaju se uverenja i sertifikati za obavljanje delatnosti za koje su se obučavali, a koje uz opšte i posebne uslove po Zakonu o privrednim društvima mogu obavljati samostalno i na način predviđen posebnim zakonom za pojedine delatnosti utvrđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Polaganje za sertifikat

Ukoliko potencijalni kandidati rade na određenim poslovima, a ne poseduju odgovarajuća znanja ili sertifikate, Academia Educativa može organizovati proveru znanja programa stručnog osposobljavanja pred odgovarajućom ispitnom komisijom, a uz potvrdu da radnik već radi na tim poslovima najmanje tri meseca. Nakon položenih ispita izdaje se sertifikat da je polaznik osposobljen za samostalno obavljanje delatnosti u struci i zanimanju.

KONTAKT EMAIL

zanati@academiaeducativa.org