Likovna i primenjena umetnost

MUZIČKA UMETNOST

Muzička igraonica za decu

Program muzičke igraonice namenjen je deci od 4 do 7 godina i usmeren je na razvijanje interesovanja i sklonosti za muziku i podsticanje muzičkog izraza kroz: slušanje razlicitih muzičkih žanrova, igru, pevanje, dramatizaciju, upoznavanje sa različitim instrumentima.

Fond: 72 časa, trajanje 9 meseci, dinamika 2x1 čas

Instrumentalni muzički programi

Klavir, gitara, sintisajzer, harmonika, violina, flauta, bubnjevi...

Programi su usmereni na sticanje muzičkog obrazovanja, sticanje izvođačkih veština i usavršavanje tehnika sviranja na instrumentu, kao i razvijanje kreativnih sposobnosti za samostalno stvaralaštvo.

Fond: 72 časa, trajanje 9 meseci, dinamika 2x1 čas, individualna nastava

Solo pevanje

Program ima za cilj da polaznike upozna sa kulturom pevanja, impostiranjem glasa za sve vrste pevanja i omogućava sticanje tehnike lepog i pravilnog pevanja uz tehničke vežbe disanja.

Fond: 72 časa, trajanje 9 meseci, dinamika 2x1 čas, individualna nastava

Solfeđo

Nastava solfeđa je usmerena na sticanje muzičke pismenosti kroz osnove teorije muzike i razvijanje melodijskih i ritmičkih sposobnosti učenika.

Fond: 72 časa, trajanje 9 meseci, dinamika 2x1 čas, individualna nastava

KONTAKT EMAIL

kultura@academiaeducativa.org