Saradnja

MEĐUNARODNA SARADNJA

Academia Educativa je potpisala ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa francuskom obrazovnom ustanovom Centre Scolaire International "Hélène d'Anjou" iz Pariza, koji se odnosi na zanatsko osposobljavanje polaznika srpskog porekla.