Specijalisticki kursevi

DAKTILOGRAFIJA (SLEPO KUCANJE NA RAČUNARU)

Sistem slepog kucanja na računaru obuhvata: desetoprsno kucanje, oblikovanje teksta, službenu korespodenciju, Microsoft Office Word, rad na elektronskim (i mehaničkim) mašinama

Fond: 36 časova

Trajanje: 1 mesec, dinamika 3x3 časa nedeljno

 

INDIVIDUALNA NASTAVA

Fond: 13 časova

 

POLAGANJA ZA KLASE

PRVA A (350 otkucaja u minutu)


PRVA B (305 otkucaja u minute)


PROVERA ZNANJA ZA POSLOVNOG SEKRETARA

 

KONTAKT EMAIL

kultura@academiaeducativa.org