INEW

INEW (International Network Education for Work)

Academia Educativa deo je Međunarodne mreže obrazovanja za rad čiji se centar nalazi u Argentini. Cilj Mreže jeste uspostavljanje saradnje sa institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih i ostalim obrazovanjem i koje rade na polju stručnog osposobljavanja odraslih. Programi stručnog osposobljavanja predstavljaju najrelevantniji način za postizanje kvalifikovanih radnika u skladu sa potrebama tržišta.

Iz tog razloga važno je stvoriti zajedničku strategiju između obrazovnog i proizvodnog sistema pre svega na lokalnom i regionalnom, a zatim i na globalnom nivou. Međunarodna mreža obrazovanja za rad nastoji da stvori zajednički radni prostor ustanova za obrazovanje odraslih na globalnom nivou kako bi se kvalitativno i kvantitativno poboljšala obrazovna ponuda koja će dovesti do uključivanja polaznika u društvene procese i radne odnose.