Saradnja

MEĐUNARODNA SARADNJA

Academia Educativa od marta 2016. godine sarađuje sa Agencijom za zapošljavanje Zavičaj iz Bosne i Hercegovine.

www.zavicaj.ba