JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti

OBUKA ZA PRUŽANJE KOZMETO-ESTETSKIH USLUGA - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-010/2021/4 od 02.06. 2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za pružanje kozmeto-estetskih usluga u trajanju od 220 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija iz standarda kvalifikacije za kvalifikaciju Kozmetički tehničar za:

 Stručnu kompetenciju:

 • - Higijensko-estetska nega, zaštita i rehabilitacija kože i adneksa kože

Jedinice kompetencija:

 • - Učestvovanje u organizaciji rada, obezbeđivanje inventara i potrošnog materijala za higijensko-estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože;
 • - Obezbeđivanje higijenskih uslova rada, održavanje pribora, sprovođenje metode asepse i antisepse u radu;
 • - Učestvuje u pregledu, utvrđivanju statusa i određivanje kozmetičkog tretmana;
 • - Priprema pacijenta, pribora, aparata i preparate za pregled;
 • - Aplikacija kozmetoterapijskih medikamenata.

FRIZER- Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-013/2021/4 od 22.06. 2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za pružanje frizerskih usluga u trajanju od 960 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju Frizer za sledeće kompetencije:

 • - Organizovanje rada;
 • - Komunikacija sa korisnikom usluge i kolegama;
 • - Šišanje i negovanje kose;
 • - Tretiranje kose hemijskim preparatima;
 • - Oblikovanje frizure;
 • - Oblikovanje dlaka na licu i glavi.

OBUKA ZA IZVOĐENJE PROCEDURA ESTETSKOG MANIKIRA I PEDIKIRA - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-011/2021/4 od 02.06. 2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za izvođenje procedura estetskog manikira i pedikira u trajanju od 230 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija iz standarda kvalifikacije za kvalifikaciju Manikir-pedikir za:

Stručnu kompetenciju:

 • - Organizovanje rada;
 • - Kultura profesionalnih aktivnosti;
 • - Obavlja poslove manikira;
 • - Obavlja poslove pedikira.

OBUKA ZA RUKOVAOCA VILJUŠKAROM - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 62-74/2021/3 od 01.03. 2022. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za zidarske radove u trajanju od 222 sata. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta za sledeće stručne kompetencije:

 • - Priprema i provera ispravnosti viljuškara pre puštanja u rad;
 • - Upravljanje i rukovanje viljuškarom;
 • - Preventivno održavanje viljuškara;
 • - Preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

OBUKA ZA ZIDARSKE RADOVE – Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 62-73/2021-04/3 od 01.03.2022. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za zidarske radove u trajanju od 300 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije zidar za sledeće stručne kompetencije:

 • - Zidanje opekom, kamenom i prefabrikatima;
 • - Održavanje, adaptacija i sanacija objekata.

OBUKA ZA BRAVARA/ZAVARIVAČA - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 62-030/2022-04/3 od 17.06.2022. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za bravara-zavarivača u trajanju od 960 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju bravar-zavarivač.

OBUKA ZA RUKOVAOCA GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 62-75/2021/3 od 01.03.2022. Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za rukovaoca građevinskom mehanizacijom u trajanju od 960 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju rukovalac građevinskom mehanizacijom za ostvarene sledeće stručno kompetencije:

 • - Organizacija, planiranje rada i preiprema mašina za rad;
 • - Rukovanje građevinskom mehanizacijom;
 • - Preventivno održavanje mehanizacije;
 • - Primena mera zaštite na gradilištu;
 • - Primena mera zaštite na gradilištu i pri rukovanju građevinskom mehanizacijom.

OBUKA ZA IZRADU HLEBA I PECIVA OD KVASNOG I LISNATOG TESTA – Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-050/2021/3 od 26.11.2021. Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za izradu hleba i peciva od kvasnog i lisnatog testa u trajanju od 220 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija iz standarda kvalifikacije pekar za sledeće stručne kompetencije:

 • - Priprema za rad i sprovođenje higijenskih, zaštitnih i ekoloških mera u pekarskoj proizvodnji;
 • - Proizvodnja pšeničnih, mešanih i specijalnih vrsta hleba;
 • - Proizvodnja peciva od kvalsnog, lisnatog i vučenog testa.

OBUKA ZA PRIPREMU I SERVIRANJE JELA – Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-048/2021/3 od 26.11.2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za pripremu i serviranje jela u trajanju od 996 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija iz standarda kvalifikacije kuvar za sledeće stručne kompetencije:

 • - Čuvanje i obrada namirnica;
 • - Priprema i serviranje jela.

OBUKA ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 62-031/2022-04/3 od 17.06.2022. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za izvođenje elektroinstalaterskih radova u trajanju od 260 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije električar za sledeće stručne kompetencije:

 • - Priprema rada i primena mera bezbednosti i zdravlja na radu u izvođenju električnih instalacija u električnim pogonima.
 • - Izvođenje električnih instalacija u objektima.

OBUKA ZA USLUŽIVANJE GOSTIJU HRANOM I PIĆEM- Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-049/2021/3 od 27.04.2022. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za usluživanje gostiju hranom i pićem u trajanju od 230 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije konobar za sledeće stručne kompetencije:

 • - Održavanje higijene i zdravstveno-bezbednosnih uslova;
 • - Usluživanje gosta hranom;
 • - Usluživanje gosta pićem.

OBUKA ZA PRVU POMOĆ (OSNOVNI NIVO) – Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 62-172/2022-04/4 od 16.01.2023. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za prvu pomoć (osnovni nivo) u trajanju od 5 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Potvrda o savladanom program obuke za znanja, veštine, sposobnosti koje se stiču obukom:

 • - Objasni zakonsku regulative i etičke osnove za pružanje prve pomoći;
 • - Proceni stanje svesti i disanja;
 • - Adekvatno postupi sa osobom koja ima unutrašnje krvarenje;
 • - Privremeno zaustavi jako spoljašnje krvarenje;
 • - Sprovede mere prve pomoći kod osoba sa srčanim tegobama (bol u grudima);
 • - Sprovede mere prve pomoći kod osoba sa disajnim tegobama;
 • - Sprovede mere prve pomoći kod osoba sa nesvesticom i kratkotrajnim gubitkom svesti.

OBUKA ZA PRVU POMOĆ (NAPREDNI NIVO) – Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 62-173/2022-04/4 od 17.01.2023. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za prvu pomoć (napredni nivo) u trajanju od 15 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Potvrda o savladanom program obuke za znanja, veštine, sposobnosti koje se stiču obukom:

 • - Ukazuje neodložnu pomoć životno ugroženim licima u nepredviđenim situacijama što predstavlja osnovu spasavanja i očuvanja života u zbrinjavanju životno ugroženih;
 • - Ublažava posledice nastalog stanja i potpomaže oporavku praktičnim radnjama koje su na međunarodnom planu propisane i usvojene kao metode izbora;
 • - Podstiče razvoj etičkih osobina ličnosti (humanist, altruizam, preciznost, samoinicijativnost, odgovornost i požrtvovanost);
 • - Razvija svest kod pojedinaca i grupa o štetnim uticajima sredine i prihvatanje zdravog načina života;
 • - Uspešno prenosi znanja iz domena prve pomoći u širu društvenu zajednicu;
 • - Formira pozitivno ponašanje u ličnom životu i profesionalnom radu.

OBUKA ZA NEGOVATELJA STARIH LICA - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-002/2021/4 od 22.04.2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za zdravstvenog negovatelja u trajanju od 285 satI. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija iz standarda kvalifikacije za kvalifikaciju Zdravstveni negovatelj za sledeće kompetencije i jedinice kompetencija:

 • - Sprovođenje higijene i ishrane funkcionalno zavisnih osoba u kući i socijalnim ustanovama;
 • - Posmatranje zdravstvenog stanja, uočavanje promena kod bolesnika i funkcionalno zavisnih osoba i pružanje prve pomoći;
 • - Primena propisane terapije u kući i socijalnim ustanovama;
 • - Sprovođenje fizičke pripreme funkcionalno zavisnih osoba za dijagnostičko terapijske procedure.

OBUKA ZDRAVSTVENOG NEGOVATELJA - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-009/2021/4 od 16.07.2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za zdravstvenog negovatelja u trajanju od 964 sata. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Sertfikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju Zdravstveni negovatelj za sledeće kompetencije:

 • - Sprovođenje higijene i ishrane bolesnika i funkcionalno zavisnih osoba u kući, zdravstvenim i socijalnim ustanovama;
 • - Posmatranje zdravstvenog stanja, uočavanje promena kod bolesnika i funkcionalno zavisnih osoba i pružanje prve pomoći;
 • - Primena propisane terapije u kućnim uslovima, zdravstvenim i socijalnim ustanovama;
 • - Sprovođenje fizičke pripreme bolesnika i funkcionalno zavisnih osoba za dijagnostičko terapijske procedure.

OBUKA ZA PRIMENU POSTUPAKA KLASIČNE MASAŽE – Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-012/2021/4 od 21.05.2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za primenu postupaka klasične masaže u trajanju od 310 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija iz standarda kvalifikacije za kvalifikaciju Maser za:

Stručnu kompetenciju:

 • - Manuelna masaža

Jedinice kompetencija:

 • - Priprema za masažu;
 • - Priprema klijenta za masažu;
 • - Procena kvaliteta kože neposredno pre primene masaže;
 • - Klasična relaks masaža.

OBUKA ZA DIGITALNI MARKETING - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 62-14/2023-04/4 od 19.05.2023. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za digitalini marketing u trajanju od 146 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Potvrda o savladanom programu obuke kojom se stiču sledeća znanja, veštine i stavovi:

 • - Pisanje za veb sajt;
 • - Dizajn u digitalnom marketingu;
 • - Izrada, administracija i optimizacija sajta;
 • - Marketing na društvenim mrežama;
 • - Osnove marketinga na Google-u (Google Ads i Google Moje preduzeće).

OBUKA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA- KNJIGOVOĐA - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 62-13/2023-04/4 od 10.04.2023. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za vođenje poslovnih knjiga - knjigovođa u trajanju od 104 sata. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije Finansijsko računovodstveni tehničar za sledeće kompetencije:

 • - Obračunavanje ekonomskih, računovodstvenih. Zakonom obaveznih i drugih vrednosti, primenjujući propisane i standardizovane postupke;
 • - Vođenje računovodstvene evidencije na propisan način.

E-PRODAJA - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 62-12/2023-04/4 od 19.05.2023. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za E prodaju u trajanju od 161 sat. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Potvrda o savladanom programu obuke kojom se stiču sledeća znanja, veštine i stavovi:

 • - Canva-obrada fotografija za internet;
 • - Primena WordPress i WooCommerce;
 • - Tipovi proizvoda u prodavnicana i povezivanje prodavnice sa AliEkspresom;
 • - Izrada, administracija i optimizacija sajta;
 • - Analiza i odabir proizvoda i saradnika;
 • - Primena e-prodaje na Facebook-u i Instagram-u;
 • - Primena na Google-u (Google Ads i Google Moje preduzeće.

OBUKA ZA ENGLESKI JEZIK B1 - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-004/2021/4 od 22.04.2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za engleski jezik B1 u trajanju od 60 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Potvrda o savladanom programu obuke za engleski jezik nivo B1 za stečene kompetencije na nivou B1 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

OBUKA ZA ENGLESKI JEZIK B2 - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-005/2021/4 od 22.04.2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za engleski jezik B2 u trajanju od 60 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Potvrda o savladanom programu obuke za engleski jezik nivo B2 za stečene kompetencije na nivou B2 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

OBUKA ZA NEMAČKI JEZIK B1 - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-006/2021/4 od 22.04.2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za nemački jezik B1 u trajanju od 60 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Potvrda o savladanom programu obuke za nemački jezik nivo B1 za stečene kompetencije na nivou B1 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

OBUKA ZA NEMAČKI JEZIK B2 - Rešenjem Agencije za kvalifikacije br. 610-04-007/2021/4 od 22.04.2021. godine Academia Educativa je akreditovana za realizaciju programa obuke za nemački jezik B2 u trajanju od 60 sati. Nakon realizovane teorijsko-praktične nastave i položenog završnog ispita polaznicima se izdaje Potvrda o savladanom programu obuke za nemački jezik nivo B2 za stečene kompetencije na nivou B2 Evropskog okvira za poznavanje jezika.